nieuws

Vervuild straalgrit: update lijst verwerkende bedrijven

Veilig werken

Een aantal bedrijven blijkt per abuis te zijn terechtgekomen op de lijst van gebruikers van met asbest vervuild straalgrit. Dit heeft de Inspectie SZW inmiddels vastgesteld. Een nieuwe lijst vervangt nu de oude versie.

Vervuild straalgrit: update lijst verwerkende bedrijven

Volgens de Inspectie komt dit doordat de informatieverstrekkers van verkeerde informatie zijn uitgegaan. De Inspectie SZW is er inmiddels achter dat een aantal bedrijven op de lijst nooit heeft gewerkt met mogelijk met asbest vervuild straalgrit. Maar ook is nu duidelijk geworden dat enkele bedrijven ten onrechte niet op de lijst staan vermeld. Ten slotte heeft een aantal bedrijven verduidelijkend commentaar gegeven op het gebruik van vervuild straalgrit.

Al deze wijzigingen heeft de Inspectie nu doorgevoerd. Daardoor is er een nieuwe lijst van bedrijven waar mogelijk is gewerkt met vervuild straalgrit. Deze nieuwe versie vervangt de oude lijst.

> Bekijk het Besluit Wob-verzoek over lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt

Over de lijst met bedrijven die werkten met vervuild straalgrit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam in maart 2018 een beslissing over vijf bij hem binnengekomen verzoeken. Die werden gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken betroffen informatie over bedrijven die met het mogelijk met asbest vervuild straalgrit hadden gewerkt. De staatssecretaris van SZW gaf daarop in november 2017 te kennen dat bij haar 594 bedrijven bekend waren die met mogelijk asbesthoudend straalgrit hebben gewerkt.

> LEES OOK: Straalgrit met asbest op 842 locaties

Vervolgens heeft de Inspectie SZW informatie opgevraagd bij bedrijven. Dit heeft geleid tot een lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild straalgrit is gewerkt. De Inspectie gebruikt deze lijst om toezicht te kunnen houden op de naleving van de regels voor het werken met asbest. Die regels staan in de Arbowet en het Arbobesluit.

> LEES OOK: Asbest in straalmiddel, dit doet de inspectie
> OOK INTERESSANT: Risico straalgrit met asbest is nooit nul

Welke gebruikers staan vermeld op de lijst van SZW?

Op deze samengestelde lijst staan de namen en adressen vermeld van:

  • (rechts)personen die met mogelijk vervuild straalgrit hebben gewerkt
  • bedrijven waar een ander (straal)bedrijf met het straalgrit heeft gewerkt
  • afnemers, al dan niet via een tussenpersoon, van het straalgrit

 

> TIP: het boek Beroepsziekten voorkomen

Reageer op dit artikel