nieuws

Meer dodelijke ongevallen boeren dan bouwvakkers

Veilig werken

De bouw aan top als het gaat om dodelijke ongevallen? De kans dat boeren en medewerkers in de groensector een dodelijk ongeval krijgen blijkt groter dan bij bouwvakkers. In de afgelopen tien jaar kwamen 190 mensen om het leven in de agrarische en groensector.

Meer dodelijke ongevallen boeren dan bouwvakkers

Dat zijn dus gemiddeld negentien doden per jaar. Wat weer neerkomt op zes dode boeren per 100.000 banen. Ondernemers en gezinsleden van boeren zijn in deze cijfers niet meegeteld. In 41 procent van de dodelijke ongevallen gaat het om een aanrijding op of rond het boerenbedrijf. Om de vergelijking compleet te maken: er sterven vijf bouwvakkers per 100.000 medewerkers in de bouwsector. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

> LEES het onderzoek van Inspectie SZW: Eerlijk, veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector

Aantal dodelijke ongevallen ‘zorgwekkend hoog’

De Inspectie noemt het aantal dodelijke ongevallen in de agrarische sector dan ook ‘zorgwekkend hoog’. Inspectiebezoeken aan bedrijven in de branche laten evenmin een rooskleurig beeld zien. Want de inspectie heeft bijzonder veel boeren en groenwerkers op de vingers moeten tikken.

Loonwerkbedrijven blijken het massaal niet zo nauw te nemen met de veiligheidsvoorschriften. De Inspectie SZW heeft onder zulke bedrijven 131 inspecties uitgevoerd. Daarbij bleek liefst 83 procent van de bedrijven de regels op het gebied van veilig werken te overtreden. Vooral het afschermen van bewegende delen van machines liet te wensen over. In de praktijk leidt dit dikwijls tot zeer gevaarlijke situaties en ook tot ernstige, soms dodelijke ongevallen.

> LEES OOK: Deksels, die draaiende delen

In totaal 271 inspecties in agrarische en groene sector

De Inspectie SZW heeft in het jaar 2017 in totaal 271 inspecties uitgevoerd in de agrarische en groene sector. Bij 197 bedrijven heeft de inspectie controles uitgevoerd die waren gericht op naleving van de Arbowet- en regelgeving. Bij 74 bedrijven stond de wetgeving in relatie tot arbeidsmarktfraude centraal. Het gaat daarbij om naleving van diverse wetten: de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), de Arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

> LEES OOK: Jaarplan SZW 2018: gezond, veilig en eerlijk werk
> OOK INTERESSANT: Checklist voor eerlijke inhuur uitzendkrachten

Bronnen: inspectieszw.nl, rtlz.nl, mt.nl

 

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Veiligheid in de bouw

Reageer op dit artikel