nieuws

Nieuwe grenswaarden voor 31 gevaarlijke stoffen

Veilig werken

Per 21 augustus 2018 gelden nieuwe indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen. In die Europese Richtlijn worden voor 31 stoffen of stofgroepen indicatieve grenswaarden voorgeschreven.

Nieuwe grenswaarden voor 31 gevaarlijke stoffen

Regelmatig zijn er wijzigingen in de lijst van gevaarlijke stoffen. Per 21 augustus 2018 gelden nieuwe indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen. Werkt u zelf met een of meer van deze stoffen? Heeft u werknemers die werken met deze stoffen? Of kan er blootstelling aan deze stoffen plaatsvinden op de werkplek? Dan moet u vanaf 21 augustus van de nieuwe grenswaarden uitgaan.

Grenswaarden

De regeling wordt rond de grenswaarden wordt geïmplementeerd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, Paragraaf A). Daarmee wordt voorzien in de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie van 31 januari 2017.  In de Europese richtlijn worden voor 31 stoffen of stofgroepen indicatieve grenswaarden voorgeschreven. Deze komen op de lijst van gevaarlijke stoffen.

Dit leidt er toe dat voor de volgende stoffen nieuwe nationale grenswaarden gaan gelden:

Acroleïne / Acrylaldehyd /Prop-2-enal
Acrylzuur / Prop-2-eenzuur
Amitrol (3-amino-1,2,4-triazol)
Calciumoxide
But-2-yn-1,4-diol
Diacetyl / Butaan-dion
Difenylether
Ethylacetaat
2-Ethylhexaan-1-ol
Glyceroltrinitraat
Koolstoftetra-chloride / Tetra-chloormethaan
Mangaan en anorganische mangaan-verbindingen
Methyleenchloride/ dichloormethaan
Methylformaat
Nitroethaan
Terfenyl, gehydrogeneerd
Tetrachloorethyleen (PER)
Tetraethylorthosilicaat
Vinylideen-chloride / 1,1-dichlooretheen

Voor de volgende stoffen golden al grenswaarden, maar zal er wel iets veranderen. Soms gaat het om kleine wijzigingen. Voor de stof 1,4 dichloorbenzeen is er echter sprake van een flinke verlaging van de grenswaarde. Voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide gaan de grenswaarden substantieel omhoog (zij worden dus soepeler).

Azijnzuur (ethaanzuur)
Calcium-dihydroxide
Cyaniden (als CN)
Koolmonoxide
Lythiumhydride
Stikstofdioxide
Stikstof-monoxide
Zwaveldioxide

De bron aanpakken

In de praktijk werkt dat als volgt. Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. Deze arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij moet u eerst kijken naar de bron van het probleem. Als u daar niets aan kunt doen, zijn andere maatregelen mogelijk. In ieder geval moet u alles doen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als dat niet lukt, moet u deze zoveel mogelijk beperken. De volgorde is als volgt:

Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.

Met een stappenplan in het plan van aanpak bij de RI&E beschrijft u hoe en wanneer u de blootstelling onder de grenswaarde kan brengen.

De Regeling van 13 juli 2018, 2018-0000118517 is op 23 juli gepubliceerd in de Staatscourant.

Tip>> Handboek Arbeid en gezondheid

 

Reageer op dit artikel