nieuws

Veiligheid dreigt „een casinospel” te worden

Veilig werken

De overheid blijft steeds meer op afstand en sectoren controleren zelf hun veiligheidsregels. Daardoor dreigt veiligheid „een casinospel” te worden. Dat zegt Pieter van Vollenhoven. Het wordt tijd dat er een kritische waakhond komt die veiligheid controleert.

Veiligheid dreigt „een casinospel” te worden

Regelmatig laat Pieter van Vollenhove zich kritisch uit. Dit keer pleit hij voor een ’kritische waakhond voor de veiligheid’. Uit onderzoek na een ramp of incident komen immers altijd adviezen en voornemens. Iemand moet controleren wat daarvan terecht is gekomen. Nu werkt dat niet goed en dat kan anders.

Onderzoeksraad voor de veiligheid heeft nut bewezen

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en tot 2011 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het heeft volgens Van Vollenhoven 22 jaar geduurd voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid tot stand kwam. Die raad heeft zijn nut intussen wel bewezen. Maar kan er niet ook nog op toezien wat er van zijn aanbevelingen terechtkomt, aldus de hoogleraar risicomanagement.

Veiligheid ondergeschikt aan economische belangen

Volgens Van Vollenhoven moet er daarom een kritische waakhond komen. “Een waakhond die erop toeziet dat er niet gesjoemeld wordt met de regels. Dat er van de veiligheidslessen wordt geleerd en de waarschuwingen ter harte worden genomen.” Hij wijst erop dat na grote rampen en ongelukken vaak blijkt dat de oorzaak allang bekend was. Maar deze niet werd verholpen omdat dat erg kostbaar zou zijn geweest. Dat was onder meer het geval bij de explosie van de spaceshuttle Challenger. De veiligheid was daar ondergeschikt gemaakt aan economische belangen.

Afstand zorgt voor een casinospel

Een extra risico is volgens Van Vollenhoven dat de overheid steeds meer op afstand blijft. En sectoren controleren zelf hun veiligheidsregels. Veiligheid dreigt zo „een casinospel” te worden.

Van Vollenhoven laat geen kans onbenut om het collectieve veiligheidsbewustzijn van Nederland aan te spreken. Eerder bepleitte hij al een toezichts-|academie. Deze zou gekoppeld moeten zijn aan een gezaghebbend veiligheidsinstituut. Dit vormt dan een sterkere basis onder het onafhankelijke overheidstoezicht. En strenge handhaving als bedrijven zich
niet aan de regels houden.

Risicomanagement en de Arbowet

Een ander aspect dat hij eerder aanstipte is het wettelijk vastleggen van de beginselen van goed risicomanagement, bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Nu is niet eenduidig wat die beginselen zijn en waarop bedrijven hun risicoanalyses en veiligheidsbeleid baseren.

TIP: Congres Onzichtbare risico’s 

Bron: De Telegraaf en arbo-online
Reageer op dit artikel