nieuws

Eindelijk, één partij verantwoordelijk voor veiligheid in de bouw

Veilig werken

Eén partij die verantwoordelijk wordt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaatsen. Minister Ollongren gaat dat bij wet regelen. Ze geeft daarmee gehoor aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2016. Die velde na het hijsongeval in Alphen aan den Rijneen vernietigend oordeel over de risicobeheersing bij bouwprojecten.

Eindelijk, één partij verantwoordelijk voor veiligheid in de bouw

Het was een wonder dat er geen gewonden of doden vielen vorig jaar zomer in Eindhoven, toen de parkeergarage in aanbouw kort voor oplevering instortte. Na enige aarzeling rukte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) toch uit. Het was zeker niet de eerste keer dat de OVV een bouwdrama zou onderzoeken.

De Grolsch Veste, de Rotterdamse B-Tower, het ongeval bij het VROM-gebouw in Den Haag; meerdere, soms tragische bouwongevallen gingen Eindhoven voor. En telkens kwam de conclusie op hetzelfde neer: de regie op bouwplaatsen is zoek, het overzicht ontbreekt, wie is nu waar verantwoordelijk voor, wie is verantwoordelijk voor veiligheid in de bouw?

“Het verantwoordelijkheidsvraagstuk in de bouw is diffuus”, signaleert de OVV eigenlijk al sinds 2005. Toen leek het ineens en overal vallende gevelplaten te regenen. Maar wat is er in al die tijd nu eigenlijk met al die aanbevelingen gedaan?

> LEES OOK: De OVV adviseert, de bouwsector negeert

Minister Ollongren kondigt maatregelen aan

Binnenkort publiceert de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar zoveelste ‘bouwrapport’. Dit keer over de parkeergarage in Eindhoven. Aan de vooravond daarvan laat ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich gelden. Naar aanleiding van het hijsongeval in Alphen aan den Rijn (2015) en het advies van de OVV daarover kondigt ze maatregelen aan.

> LEES de brief van minister Ollongren aan de regering

Het verantwoordelijk-heidsvraagstuk in de bouw is diffuus

Na het omvallen van twee hijskranen op winkels en woningen in Alphen benadrukte de Onderzoeksraad het “van cruciaal belang te vinden dat er bij de realisatie van bouwwerken een adequate vorm van risicobeheersing komt.” En: ”Gedurende het totale bouwtraject en door de gehele keten moeten betrokken partijen samenwerken om risico’s te identificeren en te beheersen. De Raad beveelt daarom aan om bij bouwprojecten één centrale partij aan te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid.”

> LEES OOK: De lessen van het Alphense hijsongeval

Ruim twee jaar later volgt Ollongren dat advies op. “Ik pas de bouwregelgeving aan door één centrale partij voor de omgevingsveiligheid aan te wijzen in lijn met de arbeidsveiligheid”, schrijft Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Welke bevoegdheden de beoogde ‘veiligheidsregisseur’ precies krijgt, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de nieuwe bevoegdheid boven alle partijen moet komen te staan.

Het mes gaat ook in de UAV, is dat goed?

Op aandringen van het Instituut voor Bouwrecht zet Ollongren ook het mes in de uniforme algemene contractvoorwaarden (UAV 2012).

Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht, is blij dat de minister ingrijpt. “Dit is een goede, eerste stap. Er moet één partij komen die uitsluitend oog heeft voor veiligheid en boven alle partijen staat. Op onderdelen lijkt het vaak wel geregeld, maar niemand heeft het totaaloverzicht, met alle risico’s van dien.”

Veiligheid hoort in het publiekrecht thuis, niet in de UAV

Bouwend Nederland is minder enthousiast over de plannen van de minister. “Het is goed dat veiligheid hoog op de agenda staat en dat de minister actie onderneemt. Veiligheid is enorm belangrijk, voor iedereen op de bouw en ook in de bouwomgeving. Echter, het hoort in het publiekrecht thuis, niet in de UAV. UAV gaat alleen over de relatie opdrachtgever opdrachtnemer en is bovendien per contract uit te sluiten. Met andere woorden: afspraken in de UAV zullen niet het beoogde effect bieden.”

In tien jaar OVV nauwelijks iets veranderd in de bouw

In een interview met Cobouw in 2017 bevestigden twee onderzoekers van de OVV het beeld dat er in ruim tien jaar Onderzoeksraad nauwelijks iets is veranderd. “De bouw is zo gefragmenteerd. Altijd hebben we te maken met situaties waarbij pas na lang onderzoek duidelijk wordt wie waar verantwoordelijk voor is. Zelfs in de luchtvaart en in de chemische industrie is het minder complex dan in de bouw.”

In 2017 waren er twintig bouwdoden. De afgelopen weken waren er onder meer problemen met parkeergarages in Almere en Wormerveer. VN Constructeurs dringt aan op een verplichte APK voor gebouwen.

Bron: cobouw.nl

Reageer op dit artikel