nieuws

Dit moet er beter in de bouw, zegt de OVV

Veilig werken

De bouw hecht meer waarde aan de laagste prijs dan aan veiligheid, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En de sector steekt te weinig op van (ernstige) incidenten. Dit moet er beter in de bouw, zegt de OVV.

Dit moet er beter in de bouw, zegt de OVV

Hoe kon het gebeuren dat een nieuwe parkeergarage een maand voor de oplevering instortte? En wat moet er dus beter in de bouw? Dat heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzocht, ook al vielen er geen slachtoffers. Het antwoord ligt er nu: het rapport over de parkeergarage bij Eindhoven Airport.

Wat moet er beter in de bouw volgens de OVV? Dit zijn de aanbevelingen van de raad voor meer veiligheid in de bouw, voor de bouwsector in zijn algemeen en voor enkele sectororganisaties in het bijzonder.

> LEES OOK: De OVV adviseert, de bouw negeert

Dit moet er beter in de bouw: algemene aanbevelingen

Voor meer veiligheid in de bouwsector in zijn algemeen doet de OVV drie belangrijke aanbevelingen.

1. Transformatie naar lerende en veilige bouwsector

De deelnemers aan de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ zijn ambassadeurs van de bouwsector, vindt de OVV. En daarmee dus ook ambassadeurs voor een transformatie van de bouw naar een lerende en veilige sector. Meer veiligheid in de bouw ontstaat door het gezamenlijk opstellen van veiligheidsbeginselen, die de ambassadeurs actief moeten uitdragen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat deze principes op de agenda komen en blijven.

> LEES OOK: V&G-plan: opdrachtgever (mede)aansprakelijk 

2. Verantwoordelijkheden samen helder vastleggen

Wie is bij een project wanneer verantwoordelijk voor wat? Als dit helder is, zal de veiligheid in de bouw daar wel bij varen, stelt de OVV. En opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn hier samen verantwoordelijk voor, vindt de raad.

> LEES OOK: Eindelijk, één partij verantwoordelijk voor veiligheid in de bouw

3. Het organiseren van professionele tegenspraak

Aan de slag met nieuwe toepassingen of nieuwe producten? Dan verwacht de OVV van constructeurs een gedegen gebruik van de leer van mechanica en daarbij behorende schematiseringen. Het is daarbij zaak om niet  in automatismen te vervallen.

> LEES OOK: De lessen van het Alphense hijsongeval

Daarnaast vindt de raad het niet meer dan logisch dat constructeurs zich onderling als professionals gedragen. Dit betekent onder meer dat zij het durven aan te geven als ze denken dat er iets niet klopt. Daarbij hoort ook dat zij kritisch durven te kijken naar hun eigen handelen. Dit alles staat overigens los van de formele verdeling van taken en verantwoordelijkheden op een project.

> BEKIJK het OVV-rapport Bouwen aan constructieve veiligheid (of bekijk het filmpje hieronder)

Dit moet er beter in de bouw: aanbevelingen organisaties/instanties

De Onderzoeksraad heeft ook aanbevelingen gedaan die zijn gericht aan concrete organisaties of instanties in de sector. En wel aan:

1. de kerngroep Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’

Die moet gezamenlijk werken aan het opstellen van veiligheidsbeginselen (constructieve veiligheid, omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid) in de bouw en die beginselen uitwerken in de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten deze beginselen (uit)dragen op ondernemings- en projectniveau vanuit minimaal de volgende principes:

  • borging van alle vormen van veiligheid binnen bouwprojecten;
  • organiseren van professionele tegenspraak;
  • principes van systemische risicobeheersing;
  • de overstap van een schuldcultuur naar een leercultuur;
  • verankering van veiligheid in aanbestedingsprocedures.

Deelnemers moeten bovendien nadrukkelijk verantwoording afleggen over de naleving van deze principes.

> LEES OOK: Procesveiligheid, dit is het en zo werkt het

2. het opdrachtgeversforum in de bouw en Bouwend Nederland

A. Moet bewerkstelligen dat de leden zorg dragen voor:

  • duidelijke afspraken over welke partij, opdrachtgever of opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor het definitief ontwerp draagt en houdt gedurende het hele bouwproces;
  • een zorgvuldige afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de bij het project betrokken (deel)constructeurs;
  • duidelijke afspraken over wie van deze constructeurs de constructieve samenhang bewaakt.

Daarnaast moet het forum onderzoeken hoe het deze zaken kan afdwingen en laten zien hoe het omgaat met leden die zich er niet aan houden.

B. Ten slotte moet het forum de minister van BZK steunen bij het duidelijk en samenhangend regelen van risicoverantwoordelijkheid en samenwerkingsverplichtingen in de algemene voorwaarden.

3. de Vereniging Nederlandse Constructeurs

Moet actief communiceren over de lessen uit het OVV-onderzoek. Daarnaast moet de vereniging constructeurs laten weten hoe zij als professionals moeten handelen om een soortgelijke instorting te voorkomen. Bovendien moet zij de mogelijkheden verkennen om een gedragscode op te stellen.

Bronnen: onderzoeksraad.nl, cobouw.nl, nrc.nl

Reageer op dit artikel