nieuws

Verplichte opleiding voor de preventiemedewerker?

Veilig werken

De preventiemedewerker moet over voldoende kennis en ervaring beschikken, stelt de wetgever. Welke kennis en ervaring nodig zijn, moet blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf.

Verplichte opleiding voor de preventiemedewerker?

Met andere woorden: in de RI&E moet een advies staan over de noodzakelijke kennis en vaardigheden die de preventiemedewerker mee moet brengen. Daarbij gaat het  natuurlijk over de situatie en de specifieke risico’s  in dat bedrijf. De werkgever kan dan bekijken of de aangewezen persoon inderdaad de juiste kennis in huis heeft en over de aangewezen vaardigheden beschikt. Zo niet, dan moet de preventiemedewerker gerichte aanvullende scholing krijgen. Want een verplichte opleiding voor de preventiemedewerker bestaat niet.

> LEES OOK: Wat doet de preventiemedewerker?

Kennis en vaardigheden van de preventiemedewerker

In het algemeen zal iedere preventiemedewerker moeten beschikken over een zekere basiskennis van arbeidsomstandigheden en de arbowetgeving. Daarnaast zal een goede preventiemedewerker ook wat inzicht moeten hebben in managementsystemen en beleidsprocessen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Verder is het van groot belang dat de preventiemedewerker beschikt over goede sociale vaardigheden. Want hij zal vaak mensen moeten overtuigen. En mensen ertoe moeten brengen met hem en met elkaar samen te werken. Daarnaast zal hij zelf regelmatig presentaties moeten geven over onderwerpen die iets te maken hebben met gezond en veilig werken.

> LEES OOK: Zo scoort u punten met uw presentatie

Verplichte opleiding voor meer diepgaande kennis?

Afhankelijk van de aard van de gevaren in het bedrijf zal de preventiemedewerker op bepaalde gebieden over diepgaander kennis moeten beschikken. Ook voor die verdiepende kennis bestaat geen verplichte opleiding. Want de benodigde kennis verschilt immers per bedrijf. Opleiding op die gebieden vraagt dus om maatwerk.

> TIP: opleiding De Nieuwe preventiemedewerker, online weer helemaal up-to-date met RI&E, nieuwe Arbowet en preventiemedewerker

verplichte opleiding voor de preventiemedewerker?

Model – opleidingsniveau preventiemedewerker

Gevaren en grootte bedrijf bepalen opleidingsniveau

Arbodiensten moeten adviseren over het niveau van opleiding en scholing in het kader van de RI&E. Daarom is er een model (zie hierboven) ontwikkeld dat een indicatie geeft van het gewenste of benodigde opleidingsniveau van de preventiemedewerker. Uit het model blijkt duidelijk dat het gewenste opleidingsniveau samenhangt met de gevaren in de organisatie en de grootte van de organisatie.

 

> DOWNLOAD de gratis whitepaper Rol en taken van de preventiemedewerker

> OOK HANDIG: Preventiemedewerker in 100 vragen

Reageer op dit artikel