nieuws

Bij Bilfinger staat procesveiligheid bovenaan (casus)

Veilig werken

Medewerkers van contractors kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de procesveiligheid van de opdrachtgever. Bij Bilfinger Industrial Services en Shell Chemie in Moerdijk vormt de combi arbeidsveiligheid en process safety de standaard werkwijze.

Bij Bilfinger staat procesveiligheid bovenaan (casus)

Contractors in de procesindustrie werken in een omgeving vol risico’s. Voor hun eigen veiligheid en voor de installaties waaraan zij werken. Bilfinger Industrial Services en Shell Chemie in Moerdijk kwamen samen tot een conclusie. Die luidde dat medewerkers van contractors een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de procesveiligheid van de opdrachtgever. Zij maakten van de combi arbeidsveiligheid en procesveiligheid hun standaard werkwijze.

> LEES OOK: Procesveiligheid, dit is het en zo werkt het

Het initiatief leverde Bilfinger een safety award op van VOMI, brancheorganisatie voor industriële dienstverleners. Goed voorbeeld doet goed volgen. Want inmiddels nemen ook andere opdrachtgevers de methodiek over: ‘process safety’ als leidend principe op de werkvloer.

Bij grote projecten lopen zo 800 Bilfinger-medewerkers rond

John Putter is manager operations voor de regio Brabant-Zeeland bij Bilfinger Industrial Services. Een van zijn grootste klanten is Shell Chemie in Moerdijk. Daar heeft de contractor op dit moment 180 man continu aan het werk. “In 2015, bij heel grote en complexe onderhouds- en herstelprojecten, hebben er zelfs 800 van onze medewerkers op het terrein gewerkt”, verklaart Putter.

De kernboodschap is dat medewerkers fouten en verbeterpunten altijd veilig kunnen melden

“Werkzaamheden die wij uitvoeren? Dat zijn onder andere het monteren en demonteren van steigers en werkplatforms voor andere dienstverleners. Ook demonteren en monteren we isolatie rond leidingen, tanks en andere installatie-onderdelen. Het stralen en aanbrengen van coatings en vuurbescherming en tracing voor verwarming is ook werk dat wij doen. Onze mensen werken in installaties waarin hoge druk en hoge temperaturen heersen. Ze werken tussen tanks en leidingen met gevaarlijke stoffen en overal kritische regelsystemen, afsluiters en kranen. Daarom moeten zij voortdurend alert zijn op hun omgeving, met al hun zintuigen. Om hun eigen veiligheid te waarborgen. En om ervoor te zorgen dat tijdens hun werkzaamheden geen schade of storingen in de installatie ontstaan.”

> LEES OOK: Onzekere risico’s managen, hoe doe je dat?

Bilfinger John Putter

John Putter, manager operations regio Brabant-Zeeland bij Bilfinger Industrial Services

Stevig geïnvesteerd in veiligheidsbewustzijn van medewerkers

Om veilig werken in en rond procesinstallaties te bevorderen, investeerde Bilfinger stevig in het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Het bedrijf stelde een handboekje ‘Process safety’ voor hen op. Dat bevat specifieke aandachtspunten voor veiligheid. Zoals het vrijhouden van gassensoren, brandblusmiddelen, noodstops en vluchtroutes. En het borgen van kritische afsluiters als het nodig is daar in de buurt te werken. Ook voeren medewerkers dagelijks een safety walk-around op de werkplek uit. Dit om te controleren of mensen veilig en volgens de voorschriften werken. Ook bespreken ze dagelijks veiligheidsaandachtspunten in groepsverband onder de noemer wake-up call. Wat ging er vandaag goed en minder goed? En waar moeten we morgen extra aandacht voor hebben?

Arbeidsveiligheid en procesveiligheid hand in hand bij installaties

Putter licht toe: “De scherpe aandacht voor veiligheid en risico’s geldt niet alleen voor de eigen werksituatie van onze medewerkers. Die geldt ook voor bijzonderheden die zij in hun omgeving waarnemen. Bijvoorbeeld als een medewerker van de opdrachtgever onveilig werkt. Of als ze iets ongewoons aan een installatie zien of horen. Feit is dat onze mensen vaak als eerste een installatie betreden, daar gedurende langere tijd aan het werk zijn en er ook als laatste weer weg gaan. Al die tijd vormen zij welkome extra oren en ogen voor de proces operators en veiligheidsfunctionarissen van de opdrachtgever. Zij kunnen situaties die ze niet vertrouwen, signaleren en melden. Denk aan een lekkage, een vreemd geluid of een vreemde geur. Door deze gerichte aandacht voor de werkomgeving gaan arbeidsveiligheid en procesveiligheid hand in hand.”

> LEES OOK: Dit doen procesmanagers voor risicomanagement

Alliantie Bilfinger-Shell Chemie voor slim en efficiënt werken

Een praktische benadering van safety-issues is de kern van de Bilfinger-aanpak

Het initiatief ontstond in 2014 tijdens twee grote herstelprojecten op het terrein van Shell Chemie. Het ging om de herbouw van de MSPO2-fabriek na de explosie in juni dat jaar. Gelijktijdig speelde er een herstelproject na een grote storing. “Om de werkzaamheden goed te kunnen stroomlijnen, hebben we overlegd met de directie van Shell Chemie. We hebben toen een alliantie in het leven geroepen waarbinnen afspraken zijn gemaakt tussen de opdrachtgevers en alle contrators. Doel: de werkzaamheden slim en efficiënt uitvoeren en zo de doorlooptijd van het project verkorten”, legt Putter uit.

“En dat werkte. De projecten waren maanden eerder klaar. Door de strakke werkafspraken en de goede afstemming tussen alle betrokken uitvoerende partners en Shell. Deze werkwijze op basis van optimale informatiedeling tussen opdrachtgever en contractor beviel erg goed. Zo goed dat we na afronding van de twee projecten hebben besloten om de Contractor Shell Board in het leven te roepen. En om de gezamenlijk ontwikkelde methodiek voor process safety voort te zetten. Want die draagt ook bij aan een soepel verloop van de werkzaamheden. Incidenten en onveilige situaties geven vertraging door stillegging van het werk. We werken veilig of we werken niet.”

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Bilfinger isolatie

Bilfinger-medewerkers monteren en demonteren isolatie rond leidingen, tanks en andere installatie-onderdelen

Veilig werken valt of staat met meldingsbereidheid medewerkers

Veilig werken en het signaleren van fouten en verbeterpunten op safetygebied staan of vallen met de bereidheid van medewerkers om die zaken te melden. Waarnemen alleen is niet genoeg. De veiligheid gaat er pas op vooruit als medewerkers onregelmatigheden melden en die ook worden opgelost. En als collega’s leren van geconstateerde fouten of onvolkomenheden. Aan die meldingsbereidheid ontbreekt het volgens Putter niet. “De kernboodschap is dat medewerkers fouten en verbeterpunten altijd veilig kunnen melden. Zonder dat zij bang hoeven te zijn voor represailles omdat we ze als ‘lastig’ ervaren.”

Veilig werken houdt niet op bij een VCA-certificaat en het verplicht doorlopen van het Shell Safety Center

Hij vervolgt: “We zijn als contractor te gast op het terrein. Dus de gedachte is vaak dat het niet op prijs wordt gesteld als wij vaste Shell-medewerkers of andere contractors aanspreken op onveilig gedrag en onveilige handelingen. Het tegendeel is waar. Shell is jaren geleden het programma ‘Veiligheid loont’ gestart om een goede meldcultuur te stimuleren. Wekelijks onderscheidt het bedrijf twee medewerkers die met een melding van een risicovolle situatie hebben bijgedragen aan handhaving van de veiligheidsstandaard. Ze krijgen daar zelfs een beloning voor. En niet alleen eigen personeel, ook contractors.

> LEES OOK: 5 tips voor risicogestuurd werken

Door mensen waardering te geven voor hun actieve bijdrage aan het handhaven van de veiligheidsstandaard, erkent Shell hun professionaliteit en vakmanschap. Dit stimuleert op een positieve manier een transparante meldcultuur. De manier waarop we bij Shell Moerdijk samen met de opdrachtgever en de andere contractors in de Contractor Shell Board een goede veiligheidscultuur waarborgen, is redelijk uniek. We lopen hiermee in mijn beleving voorop.”

Bilfinger gaat stap verder met actieve coaching op de werkvloer

Een praktische benadering van safety-issues vormt de kern van de aanpak. Dat begint met kennis als basis voor veilig werken. En dat houdt niet op bij een VCA-certificaat en het verplicht doorlopen van het Shell Safety Center. Bilfinger gaat een stap verder met actieve coaching van medewerkers op de werkvloer. “Ons handboekje voor proces safety is de basis. Dat maakt medewerkers bewust van de bijzondere en risicovolle omgeving waarin ze hun werk doen. Het boekje is, net als de safety flyers, vertaald in de landstalen van veel van onze medewerkers.

Veiligheidstools Bilfinger ook toegepast op andere werklocaties

Maar die informatie is nog steeds theorie. Wij geloven in een directe persoonlijke benadering om mensen op hun werkplek te helpen en te ondersteunen. Daarom is ons standpunt dat managers en leidinggevenden zoveel mogelijk tijd op de werkplek door moeten brengen. Niet om de mensen continu op de vingers te kijken, maar om ze te helpen. En met de dagelijkse wake-up call veiligheidsbriefings en safety walk-arounds betrekken we alle individuele medewerkers intensief bij het zo veilig mogelijk maken van hun werkplek. Daardoor voelt het niet als van bovenaf opgelegde veiligheid, maar als een vanzelfsprekende werkwijze.

> LEES OOK: De meerwaarde van leren op de werkplek

De VOMI-safety award is een erkenning voor onze inspanningen om het werk voor onze mensen zo veilig mogelijk te maken. We merken ook dat het idee elders aanslaat. De wake-up call hebben we oorspronkelijk ontwikkeld voor onze projecten bij Shell Moerdijk, net als het handboekje. Maar inmiddels worden die veiligheidstools ook op andere grote werklocaties van Bilfinger toegepast.”

tekst | Rob Jastrzebski

Reageer op dit artikel