nieuws

Intensief toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk

Veilig werken

Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden op het werk. Dat is wat de Inspectie SZW in de jaren 2019-2022 wil bereiken.

Intensief toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk

Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven. Dat staat in haar Jaarplan 2019 en in het Meerjarenplan 2019-2022 die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

> DOWNLOAD de aanbiedingsbrief

Regeerakkoord: extra geld voor gezond, veilig en eerlijk werk

In het Regeerakkoord maakt het kabinet structureel 50 miljoen euro per jaar extra vrij voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Die versterking is nodig om tegenwicht te bieden aan onder meer de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Want die krappe arbeidsmarkt zorgt voor de inhuur van meer buitenlandse arbeidskrachten en vergroot het risico op illegaal werkenden. Deze mensen zijn bereid om lange dagen te maken tegen veel te lage uurlonen. En dat maakt hen kwetsbaar voor onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en zelfs arbeidsuitbuiting.

> LEES OOK: Meer geld tegen arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen

Jaarplan 2019: invulling aan intensiever toezicht

Met het Jaarplan 2019 en het Meerjarenplan 2019-2022 geeft de Inspectie SZW invulling aan intensiever toezicht. Door de financiële injectie van het kabinet zal de Inspectie de komende jaren meer bedrijven bereiken met interventies. Een hogere inspectiedruk, heet dit ook wel.

Ruim de helft van het extra geld zal ten goede komen aan het thema eerlijk werk. Daarbij richt de Inspectie zich op de bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. Maar ook minder risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het thema arbeidsdiscriminatie krijgen meer aandacht. Daarnaast wil de Inspectie zorgen voor een beter evenwicht tussen inzet op ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties.

> BEKIJK het Jaarplan 2019 van Inspectie SZW

Meerjarenplan: nieuwe en verbeterde risicoanalyse

De programmering voor de komende vier jaar is gebaseerd op een nieuwe en verbeterde risicoanalyse en omgevingsanalyse. Nieuw is bijvoorbeeld dat het perspectief van burgers ook wordt meegewogen: wat zijn volgens hen de belangrijkste risico’s op de arbeidsmarkt en waar zou de Inspectie moeten optreden? De Inspectie streeft ernaar de capaciteit en middelen met name in te zetten op de meest risicovolle situaties en bedrijven; werkgevers die willens en wetens de wet overtreden. De Inspectie treedt daarbij op met andere overheidsinstanties en zoekt ook samenwerking met brancheorganisaties en vakbonden.

> BEKIJK het Meerjarenplan 2019-2022 van Inspectie SZW

Reageer op dit artikel