nieuws

Kans klein op kanker door asbeststraalgrit

Veilig werken

Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit wijst onderzoek van TNO en RIVM uit. De uitkomsten daarvan zijn recentelijk aan de Tweede Kamer gestuurd.

Kans klein op kanker door asbeststraalgrit

In oktober 2017 bleek dat diverse bedrijven in Nederland asbeststraalgrit hebben gebruikt; straalgrit dat per abuis was vervuild met asbest. Deze partij verontreinigde straalgrit is naar schatting zo’n drie maanden in de handel geweest. Als gevolg daarvan zijn er werknemers tijdens die drie maanden aan asbest blootgesteld geweest. Ook omwonenden van straalprojecten waarbij het asbeststraalgrit is gebruikt kunnen in die periode zijn blootgesteld aan asbest.

> LEES OOK: Vervuild straalgrit: update lijst verwerkende bedrijven

Hoe groot is kans op schade door blootstelling?

Hoe groot is nu de kans dat blootstelling aan asbest schade toebrengt aan de gezondheid? Die kans hangt af van de duur van de blootstelling en de hoogte ervan. Daarom is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in haar onderzoek uitgegaan van een mogelijke blootstelling in die drie maanden.

> LEES OOK: Risico straalgrit met asbest is nooit nul

Inschatting hoe risicovol blootstelling asbeststraalgrit was

Om een reële inschatting te kunnen maken van hoe risicovol de blootstelling aan het asbeststraalgrit is geweest, is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het RIVM heeft dit vervolgens gedaan op basis van de blootstellingsgegevens van TNO. Want TNO had onderzocht op welke manier het verontreinigde straalgrit is gebruikt. En ook gekeken naar hoeveel vezels daarbij zouden kunnen zijn ingeademd. Dit is gedaan aan de hand van taakgerichte metingen in praktijksituaties. Op basis daarvan zijn blootstellingsprofielen opgesteld voor werknemers in zes verschillende functies (werkzaamheden). En ook voor omwonenden van straalprojecten.

> LEES OOK: Een scenario maakt risico’s zichtbaar, zegt Walter Zwaard

Dagelijkse grenswaarde asbest overschreden, korte blootstelling

Uit het onderzoek blijkt dat de dagelijkse grenswaarde voor asbest voor sommige werknemersgroepen is overschreden. Toch blijft het totale gezondheidsrisico van het asbeststraalgrit beperkt. Dit komt door de korte periode waarin de werknemers aan het asbest hebben blootgesteld gestaan. Die korte duur van de blootstelling betekent  voor omwonenden dat het gezondheidsrisico zelfs zeer beperkt is.

Bron: rijksoverheid.nl

 

> TIP: Alles over risico’s inventariseren en evalueren op de Praktijkdag RI&E

asbeststaalgrit

Reageer op dit artikel