nieuws

Meer geld tegen arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen

Veilig werken

Het kabinet investeert de komende jaren structureel 50,5 miljoen euro per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer geld tegen arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen

Gezond en veilig werken is ontzettend belangrijk. En eerlijk werken werkt goed, maar kan beter! Naleven van regels is in het belang van werknemers en werkgevers. Daarom krijgt de Inspectie er extra geld bij voor arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen”, aldus Van Ark.

> In deze BRIEF informeert staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer over de uitbreiding van de inspectieketen van de Inspectie SZW

Waar gaat het kabinet het extra geld voor gebruiken?

Waar gaat het extra geld heen? Het kabinet gaat het geld onder meer gebruiken om een eerlijke arbeidsmarkt te bevorderen. Daaronder verstaat het een markt waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken. Een markt dus zonder arbeidsuitbuiting en list-en-bedrog-constructies. Daarom gaat er onder meer extra geld naar de aanpak van schijnconstructies. Schijnzelfstandigheid is er daar één van. Ook gaat er meer geld naar de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast is en blijft een veel sterkere aanpak van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk erg belangrijk.

> LEES OOK: Naar een nieuw normaal bij gevaarlijke stoffen

Arbeidsuitbuiting door arbeidskostenverlagende constructies

In de publicatie ‘Staat van eerlijk werk’ ging de Inspectie in 2017 al in op de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit deed zij door de vaststelling dat een deel van de werkgevers de neiging heeft constructies te bedenken die de kosten van arbeid verlagen. Dat bracht de Inspectie toen al tot de conclusie dat het risico op onderbetaling, te lange werkdagen of uitbuiting een steeds grotere groep werknemers bedreigt. Zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt signaleerde de Inspectie dat het uitgangspunt ‘werk in Nederland naar Nederlandse maatstaven betalen’ onder druk staat.

> BEKIJK het rapport ‘Staat van eerlijk werk. Loon naar werken? en de bijbehorende infographic

Concrete invulling in meerjarenplan en jaarplan 2019

Het jaarplan 2019 en het meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie SZW verschijnen in december. In die plannen zal concrete invulling worden gegeven aan de prioriteiten van de Inspectie. De programmering van die belangrijkste aandachtspunten is tot stand gekomen op basis van een nieuwe en verbeterde, inspectiebrede risicoanalyse en omgevingsanalyse.

arbeidsuitbuiting

> TIP: opleiding Awareness, bewust veilig gedrag

Reageer op dit artikel