nieuws

Vakblad Arbo 12 is uit, mis ‘m niet!

Veilig werken

Vakblad Arbo 12 is uit! Dit is een themanummer over brandveiligheid. Maar het nummer bevat ook veel interessants over andere onderwerpen.

Vakblad Arbo 12 is uit, mis ‘m niet!

Veel veiligheidsdomeinen raken en overlappen elkaar. Arbeidsveiligheid gaat vooral om de zorg voor de veiligheid van werknemers. Brandveiligheid is daarbij van belang. Want werknemers moeten bij brand veilig het pand kunnen verlaten. Maar zij kunnen ook een aan brand(on)veiligheid gerelateerd arbeidsongeval krijgen.

Vakblad Arbo 12: themanummer brandveiligheid

Vijf mooie artikelen in Vakblad Arbo 12 rondom dit thema.

Zoals een artikel over het juridische belang van de kleine lettertjes bij brandverzekeringen voor inboedel of (bedrijfs)pand. Want wie de beperkende of uitbreidende clausules bij zijn polis niet goed leest, moet soms stevig op de blaren zitten. Ook een artikel over de rol van de veiligheidskundige bij brandveiligheid. Wat kan zijn rol precies inhouden en hoe pakt hij die het meest effectief? Met valkuilen en veel tips. Verder een artikel over de serieuze inzet van een elektronische gadget, de Segway. Nu de Rotterdamse Maastunnel twee jaar lang under construction is, komt dit flexibele vervoersmiddel hulpdiensten en vooral de brandweer heel handig van pas. Het helpt hen om veilig te kunnen optreden bij incidenten.

Maar ook nog heel veel andere onderwerpen

Heeft u niet zo veel met brandveiligheid? Geen nood. Want in Vakblad Arbo 12 vindt u nog heel veel interessante artikelen over tal van andere onderwerpen.

Bijvoorbeeld over het belang van meer rust brengen in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Hoe maakt u meer ruimte voor werk- en rusttijden in de RI&E nu de 24/7-economie ook in Nederland maar door dendert? Ook een artikel over het ontbinden in factoren van standpunten. Door dat te doen kunnen we beter onze belangen, behoeften en randvoorwaarden bespreken. En dat brengt afspraken maken dichterbij. Verder een artikel over de ontwikkeling van veiligheid bij bouwprojecten. Met ingang van 1 april 2019 speelt de Generieke Poort Instructie of GPI daarin een belangrijke rol. Wat verandert er precies?

 

Vakblad Arbo 12> TIP: U leest dit alles en nog veel meer in Arbo 12-2018.

Reageer op dit artikel