nieuws

Vieze plaatjes en ontoelaatbaar gedrag bij Defensie

Veilig werken

Defensie doet drie onderzoeken naar voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om twee onderzoeken bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), beide onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Het derde onderzoek loopt bij een ander Defensie-onderdeel.

Vieze plaatjes en ontoelaatbaar gedrag bij Defensie

Defensie wil met de actie onderstrepen dat er geen plaats is voor sociaal onveilig en ontoelaatbaar gedrag bij de instituten waar de toekomstige Defensie-leiders hun opleiding volgen. Zonder vooruit te lopen op de uitkomsten van de onderzoeken zal het ministerie zeker maatregelen nemen als de uitkomsten daartoe aanleiding geven.

Signalen van ontoelaatbaar gedrag op KMA en KIM

De commandant van de Nederlandse Defensie Academie had signalen opgevangen van ontoelaatbaar gedrag op de KMA en het KIM. Dat betrof onder meer het delen van kwetsend en beledigend beeldmateriaal binnen een voor zover nu bekend kleine groep mensen. Het ging daarbij om pornografische en racistische afbeeldingen en om beeldmateriaal met verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Daarnaast bereikten hem meldingen over gedrag dat mogelijk in strijd is met een veilige leef- en werkomgeving.

> LEES OOK: Grensoverschrijdend gedrag melden bij Defensie? Beter van niet

Centrale Organisatie Integriteit Defensie onderzoekt

De NDA-commandant heeft daarop twee commissies van onderzoek ingesteld. Eén commissie onderzoekt het delen van het beeldmateriaal. De andere onderzoek de gedragingen die mogelijk strijdig zijn met een veilige leef- en werkomgeving. Defensie kan op dit moment niet in detail treden over de onderzoeken. Want die lopen nog en eerst moeten de feiten boven tafel. De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) voert de onderzoeken onafhankelijk van de NLDA uit en coördineert die.

Het derde onderzoek gaat over een situatie bij een ander Defensie-onderdeel. Daarin zou sprake zijn van ontoelaatbare uitingen in relatie tot Nazi-Duitsland. Ook van dit onderzoek ligt de coördinatie bij de COID.

Snel en goed optreden na meldingen van groot belang

Zoals ook is gebleken bij eerdere meldingen van misstanden en ontoelaatbaar gedrag, is snel en goed optreden erg belangrijk. De commandant van de NLDA heeft de cadetten en adelborsten en het personeel dan ook uitgebreid geïnformeerd over de onderzoeken.

Na afloop kreeg iedereen de ruimte om te praten en te reflecteren. Met elkaar, maar ook met begeleiders van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, geestelijke verzorgers en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Ook lokale vertrouwenspersonen en adviseurs van de COID waren daarbij aanwezig. Iedereen die daar behoefte aan had, kon met hen (vertrouwelijk) praten.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Bewustzijn over ontoelaatbaar gedrag versterken

Na het kerstverlof volgen bijeenkomsten om het bewustzijn bij cadetten, adelborsten en hun instructeurs te versterken over ontoelaatbaar gedrag en een sociaal veilige werkomgeving. Daarnaast zal Defensie begin 2019 een werkbelevingsonderzoek uitvoeren onder cadetten en adelborsten dat zich vooral richt op sociale veiligheid.

 

> TIP: opleiding Werkdrukmanagement en PSA

Reageer op dit artikel