nieuws

Daar is-ie weer, de nieuwe SZW-lijst carcinogenen

Veilig werken

In de Staatscourant (2019-38) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats.

Daar is-ie weer, de nieuwe SZW-lijst carcinogenen

Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in bijna alle werksituaties voorkomen. Zo zijn dergelijke stoffen te vinden in de industrie, de bouw en de zorg. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en samen met andere stoffen kanker veroorzaken. En reprotoxische stoffen zijn giftige stoffen die een schadelijk effect hebben op de voortplanting.

De werksituatie draagt in naar schatting enkele duizenden gevallen per jaar bij aan het ontstaan van kanker.

> LEES OOK: 3.000 doden per jaar door gevaarlijke stoffen

Om welke stoffen gaat het in de SZW-lijst?

In de SZW-lijst gaat het om de stoffen en processen zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening. Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die de EU als kankerverwekkend heeft ingedeeld. Dergelijke stoffen zijn dan ook opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG. Daarnaast staan er stoffen op de lijst die de Gezondheidsraad (ook) heeft ingedeeld als kankerverwekkend.

> LEES OOK: Chroom-6-verf schuren voor je uitkering

> OOK INTERESSANT: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Bij sommige stoffen in de tabel staat een  ‘•’-teken. Dit geeft aan dat die stof nieuw is toegevoegd of is gewijzigd sinds de publicatie van de vorige SZW-lijst. De vorige lijst werd gepubliceerd in juli 2018 (Staatscourant 2018, 35478).

> BEKIJK de nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen (Staatscourant 2019-38 )

Wettelijke eisen aan werken met kankerverwekkende stoffen

De wet stelt eisen aan het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Daarnaast is het zo dat sommige specifieke kankerverwekkende stoffen en processen  zelfs bij wet zijn verboden. Voor sommige andere stoffen gelden bijzondere bepalingen die bepaalde toepassingen uitsluiten. Hoe dan ook, werkgevers moeten voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

 

> TIP: Het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’: praktijkaanpakken met casuïstiek

nieuwe SZW-lijst carcinogenen januari 2019

Reageer op dit artikel