nieuws

Kracht van wet voor nieuwe Richtlijn Steigers

Veilig werken

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee krijgt de richtlijn nu officiële kracht van wet.

Kracht van wet voor nieuwe Richtlijn Steigers

De richtlijn was al onderdeel van menige arbocatalogus. Veelal ook van die van belangrijke opdrachtgevers. Daarnaast gebruikte de Inspectie SZW de Richtlijn Steigers al geruime tijd als basis voor handhaving. Maar nu de nieuwe Richtlijn Steigers kracht van wet heeft, mag zij steigerbouwers zonder de juiste papieren ook echt naar huis sturen.

Breed draagvlak voor nieuwe Richtlijn Steigers

Een groot aantal partijen heeft geholpen bij de totstandkoming van de nieuwe Richtlijn Steigers: Inspectie SZW, TNO, Aboma, Volandis, ministeries en universiteiten. De richtlijn is bovendien afgestemd met koepelorganisaties uit de sectoren chemie, petrochemie, offshore en energie. “Daardoor is er een richtlijn ontstaan die breed wordt gedragen in zowel de bouw als de industrie”, stelt de Vereniging voor Steiger-Hoogwerk- en Betonkistingsbedrijven (VSB).

> BEKIJK de nieuwe Richtlijn Steigers

Richtlijn voor alle stalen steigers uit losse onderdelen

De nieuwe Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers die zijn opgebouwd uit losse onderdelen. Dus ook op systeemsteigers en ‘lichte steigers’. Aluminium (rol)steigers vallen daarmee buiten de werkingssfeer van de richtlijn. Die strekt zich uit van het ontwerp, met teken- en rekenregels, via de bouw door steigermonteurs, tot het gebruik en de demontage. Zij bestrijkt daarmee de volledige levenscyclus van de steiger.

> LEES OOK: Nieuwe Richtlijn voor steigers van staal

Daarnaast is de Richtlijn Steigers een levend document. Dat betekent: jaarlijkse aanpassing van de inhoud aan de stand van de techniek. Zo zijn lezers van de richtlijn altijd op de hoogte van de nieuwste inzichten.

Flink geld gestopt in scholing, certificering en diplomering

Scholing, certificering en diplomering van steigerpersoneel is een belangrijk onderdeel in de nieuwe Richtlijn Steigers. De aangesloten montagebedrijven en uitzendorganisaties hebben daar flink geld in gestopt. De richtlijn bevat dan ook een beschrijving van alle functies in de steigerbouw. Ook staat erin wat elke functie wel of niet mag. Het Centraal Diploma Register (VCA) regelt de centrale registratie.

> LEES OOK: Steigerbouw: wie betaalt verplicht certificaat?

Iedereen die werkt met een steiger moet voortaan examen hebben gedaan en een persoonscertificaat hebben, stelt de VSB. Dus ook medewerkers van (bouw)bedrijven, aannemers en andere partijen die dagelijks ‘even een steigertje monteren’. Hoe eenvoudig de constructie daarvan ook is.

 

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Top 5 ongevallen op het werk

Reageer op dit artikel