nieuws

Inspectie SZW wil dat veilig werk vanzelfsprekend is

Veilig werken

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4 procent is gestegen: 4212 in 2017, 4368 in 2018.

Inspectie SZW wil dat veilig werk vanzelfsprekend is

Vorig jaar vielen er bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2017. Want toen vielen er 54 dodelijke slachtoffers bij ongevallen. De meeste van deze fatale ongevallen vonden plaats in de sectoren bouwnijverheid, vervoer en opslag, en handel en industrie.

Meer onveilige situaties en meer ongevallen

Inspecteur-generaal Marc Kuipers: “Dit is een triest bericht. Het is in ons aller belang dat wie ’s ochtends gezond naar zijn werk gaat, ’s avonds ook weer veilig en gezond thuiskomt. Maar helaas is veilig werk niet vanzelfsprekend. We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.”

> LEES OOK: Veiligheidscultuur? Gebruik dat woord niet steeds

Relatief meer ongevallen bij kleine bedrijven

Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen. Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

> TIP: download de gratis whitepaper Top 5 ongevallen op het werk

Betere balans ongevalsonderzoek en inspecties

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen.

> LEES OOK: Met intrinsieke motivatie arbobeleid verankeren

Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

 

> TIP: Hélène Plaggenborg en Marcel Philipse spreken over ‘veilig werknemersgedrag volgens de Inspectie SZW‘ op het congres Arbobeleid verankeren

Inspectie SZW wil dat veilig werk vanzelfsprekend is
Bron: inspectieszw.nl

Reageer op dit artikel