nieuws

Vervoer van gevaarlijke stoffen blijft valkuil voor defensie

Veilig werken

Defensie stuurt militairen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen onvoldoende voorbereid naar missiegebieden. Ondanks een opdracht van de defensietop, ruim twee jaar geleden, is de veiligheid van het luchtvervoer daardoor nog steeds niet op orde. Dat schrijft de Volkskrant.

Vervoer van gevaarlijke stoffen blijft valkuil voor defensie

De laatste jaren zijn meermaals overtredingen gemaakt bij vluchten uit missiegebied. Het vervoer van gevaarlijke stoffen was daardoor zo riskant dat controleurs waarschuwden voor “een catastrofaal incident met grote materiële, personele en imagoschade voor de defensieorganisatie tot gevolg”.

Recente overtredingen door gebrek aan ervaren personeel

Ook in de afgelopen periode zijn er overtredingen geweest, erkent defensie tegenover de Volkskrant. Deze overtredingen zouden het gevolg zijn van een gebrek aan voldoende ervaren personeel in het missiegebied.

Dat personeelsgebrek komt door een capaciteitstekort bij de opleiding van de landmacht. Want het is op die opleiding dat militairen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen hun scholing krijgen.

Bijna 50 strafbare overtredingen op munitievluchten in 2016

In 2016 voerde het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen in de loop van enkele weken controles uit bij vijf vluchten met munitie. Die munitievluchten waren  afkomstig vanuit missiegebieden en oefenlocaties in Mali, Jordanië en Malta. Daarbij stelde het korps bijna vijftig strafbare overtredingen vast.

Deze bevindingen leidden destijds tot strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie besloot toen echter niet te vervolgen, maar defensie de kans te bieden om ‘passende maatregelen’ te nemen om de problemen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht op te lossen. (bron: de Volkskrant)

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Belangrijk aandachtspunt: veiligheid eigen personeel

De nieuw geconstateerde tekortkomingen brengen defensie nu opnieuw in verlegenheid. Want de krijgsmacht beloofde eerder om de veiligheid van het eigen personeel beter te gaan waarborgen. Dit gebeurde direct na dodelijke ongelukken met een mortiergranaat in Mali en op de schietbaan in Ossendrecht. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen is een belangrijk aandachtspunt bij de veiligheid van het eigen personeel.

Opnieuw onveilig vervoer van gevaarlijke stoffen

Nu zijn er dus opnieuw problemen geconstateerd met het transport van gevaarlijke stoffen, in dit geval door de lucht. Daarop heeft defensie inmiddels aangegeven meer maatregelen te zullen gaan nemen. Er komt onder meer hulp voor de instructeurs die militairen opleiden voor het vervoer van de gevaarlijke spullen. Al eerder waren er volgens defensie stappen ondernomen wegens overtredingen bij het transport. Om die reden is het aantal meldingen afgenomen.

> LEES OOK: Zo ontstaan ongevallen met chemische stoffen

‘Defensie vervoert nooit verboden gevaarlijke stoffen’

Een zegsman van de Defensieorganisatie benadrukt desgevraagd dat “Defensie nooit en te nimmer verboden gevaarlijke stoffen vervoert”. Maar in sommige gevallen kan het wel zo zijn dat defensie ontheffing krijgt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die in de burgerluchtvaart niet zijn toegestaan. Deze reactie van de woordvoerder volgt op het bewuste artikel in de Volkskrant dat de veiligheid van het luchtvervoer nog steeds niet op orde is.

 

> TIP: Download de whitepaper Top 5 ongevallen op het werk Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ongevallen

Reageer op dit artikel