nieuws

De Omgevingswet komt eraan

Veilig werken

We zijn er bijna. De invoering van de nieuwe Omgevingswet komt er nu echt aan. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een wet die de invoering ervan moet realiseren.

De Omgevingswet komt eraan

De Omgevingswet moet het omgevingsrecht eenvoudiger maken. Zo vervangt de nieuwe wet 26 bestaande regelingen voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de Omgevingswet wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. En bedrijven hoeven bijvoorbeeld minder onderzoek te doen voor vergunningen,

Omgevingswet gaat in 2021 in

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Verder moest er een Invoeringswet en een Invoeringsbesluit komen. Die wet is nu door de Tweede Kamer aangenomen. De wet treedt in 2021 in werking. Er is € 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bijbehorend digitaal stelsel.

Wat regelt de Invoeringswet?

De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zo zorgt de Invoeringswet voor de technische wijzigingen van bestaande wetten, namelijk het intrekken en aanpassen van wetten, die deels of geheel door de Omgevingswet worden vervangen. Ook is er bijzonder overgangsrecht in de Invoeringswet opgenomen. De wet regelt bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van bestaande vergunningen en al lopende procedures. U hoeft dus geen nieuwe vergunning aan te vragen voor zaken waar u al een vergunning voor hebt. Tot slot wordt via de wet een aantal nieuwe onderwerpen aan de Omgevingswet toegevoegd.

TIP: lees ook: Veilig naast het spoor

Dit zijn de doelstellingen:

> de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;

> duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;

> gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

> Meer ruimte geven aan particuliere ideeën. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

De feiten op een rij:

>Van 26 wetten naar 1.

>Van 5000 wetsartikelen naar 350.

>Van 120 ministeriële regelingen naar 10.

>Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.

>1 wet voor de hele leefomgeving.

>De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.

>Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

>Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen. Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

 

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

 

Reageer op dit artikel