nieuws

Zo veilig voelt het personeel zich op school

Veilig werken

Met het veiligheidsgevoel van personeel op school zit het over het algemeen wel goed, zo laten de cijfers zien. Maar incidenten kunnen op persoonlijk niveau grote gevolgen hebben. 

Zo veilig voelt het personeel zich op school

Dat schrijven de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in een brief over sociale veiligheid van onderwijspersoneel aan de Tweede Kamer.  Uit de Veiligheidsmonitor po/vo 2018 blijkt dat het grootste deel van het personeel in het onderwijs zich veilig voelt op school. In het po 94 procent en in het vo 90 procent van het onderwijspersoneel. In het vo geeft 69 procent van de leidinggevenden aan dat er een expliciet veiligheidsbeleid en een incidentenregistratie is.

>LEES OOK: Hoe zit het met PSA op scholen?

Inzicht in de eigen veiligheidssituatie

Vo-scholen kunnen gebruikmaken van het Incidentenvenster-VO. Dit is een gratis registratiesysteem voor de registratie van incidenten en ongevallen. Daarmee krijgen werknemers ook een beter inzicht in de eigen veiligheidssituatie. In het po is het voeren van een incidentenregistratie geen verplichting. Maar toch heeft volgens 71 procent van de leidinggevenden de school een veiligheidsbeleid en een incidentenregistratie. In het po adviseert en ondersteunt het Vervangingsfonds schoolbesturen om te komen tot een gezonde en veilige werkomgeving op school. Po- en vo-scholen kunnen informatie halen uit de Arbocatalogi. En ook kunnen zij steun krijgen van de Stichting School & Veiligheid.

>LEES OOK: Gezond en veilig werken begint op school

Ondersteuning personeel is cruciaal

Is dat voldoende in de praktijk? “Helaas krijgt bijna elke school een keer te maken met een ernstiger incident”, aldus de ministers. Het is belangrijk dat scholen een expliciet veiligheidsbeleid voeren. Daarbij moeten alle stakeholders rond de school betrokken worden. “Als er een incident plaatsvindt, is het belangrijk dat de school of instelling daarop voorbereid is en een incident goed afhandelt. Cruciaal is dat het personeel zich daarbij ondersteund voelt door collega’s en leidinggevenden. Juist het ontbreken van die steun bij een incident kan volgens de Inspectie SZW uiteindelijk leiden tot uitval van het onderwijspersoneel.” De percentages die aangeven of het personeel vindt dat de opvang en aanpak van daders goed geregeld is, zijn hoog (tussen de 84 en 89 procent), zowel in po als vo.

>LEES OOK: Tips voor een sterke vertrouwenspersoon

Bekendheid meldpunten en vertrouwenspersonen

De ministers geven aan dat er de komende periode meer aandacht nodig is voor meldpunten en vertrouwenspersonen. Maar ook voor de toegankelijkheid hiervan. De Veiligheidsmonitor po/vo 2018 liet al zien dat de veiligheid van personeel blijvend aandacht verdient.

Vastgelegd in de Arbowet

Scholen moeten voorbereid zijn op incidenten en zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun onderwijspersoneel, concluderen Slob en Van Engelshoven in de brief. “Er is voldoende voor handen om dat ook te doen. Dit is bovendien als verplichting vastgelegd vooral in de Arbowet. Wij rekenen erop dat scholen hier de komende jaren waar nodig meer werk van maken.”

Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

>TIP: download de gratis whitepaper ‘5 vragen over de vertrouwenspersoon

Reageer op dit artikel