nieuws

Meer omgevingsveiligheid met gewijzigde subsidieregeling

Veilig werken

Per 1 april 2019 is de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector gewijzigd. Vanaf nu kunnen meer aanvragers in aanmerking komen voor deze subsidie. Bovendien is de regeling uitgebreid met nieuwe subsidiethema’s en een nieuw project.

Meer omgevingsveiligheid met gewijzigde subsidieregeling

Het doel van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector? Dat is duidelijk. De regeling moet zorgen voor meer omgevingsveiligheid in Nederland bij industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen in de Brzo-sector. Onder meer ondernemingen waar het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 op van toepassing is, maken daar deel vanuit.

Werking beperkt zich niet tot gevaarlijke stoffen

De wijziging moet er nu voor zorgen dat de subsidieregeling meer effect krijgt. Dit gebeurt onder meer door die niet meer expliciet te koppelen aan Brzo-ondernemingen. Want de gewijzigde regeling is toegankelijk gemaakt voor alle ondernemingen die met gevaarlijke stoffen werken. Of zelfs helemaal niet met gevaarlijke stoffen, maar met risicovolle processen. Die risicovolle processen staan daartoe in de regeling specifiek genoemd.

> LEES OOK: Omgevingsveiligheid Brzo-sector moet beter

Risicovolle processen vallen ook onder subsidieregeling

Door die risicovolle processen apart te vermelden benadrukt de overheid dat de werking van de gewijzigde subsidieregeling zich niet beperkt tot processen met gevaarlijke stoffen. Ook processen waar geen enkele gevaarlijke stof aan te pas komt, maar die wel om een andere reden risicovol zijn, vallen onder de regeling. Denk aan werken met hoge drukken. Of met hoge temperaturen.

> LEES OOK: Procesveiligheid, dit is het en zo werkt het

Doelgroep subsidieregeling uitgebreid, plus nieuw project

Ook de doelgroep van de subsidieregeling is uitgebreid. Onder meer door het mogelijk te maken dat omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband. Maar ook door een brancheorganisatie als zelfstandige subsidieaanvrager toe te staan. Daarnaast is een nieuw project ‘d’ toegevoegd. Dat nieuwe project maakt het ook voor een kleine of middelgrote onderneming mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie.

> LEES OOK: Veilig werken met gevaarlijke stoffen? Samenwerken!

Regeling sluit aan bij Programma Duurzame Veiligheid 2030

Verder is het de bedoeling dat de wijziging aansluit bij het ‘Programma Duurzame Veiligheid 2030’. In dit programma werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen. Dit doen zij om de veiligheid in de (petro)chemische sector blijvend flink vooruit te helpen. Dit moet in 2030 al aantoonbaar het geval zijn. En met dat oogmerk zijn drie nieuwe thema’s toegevoegd waarop de subsidieverlening betrekking kan hebben.

> LEES MEER over het Programma Duurzame Veiligheid 2030

De gewijzigde subsidieregeling is op 1 april 2019 in werking getreden.

Bron: overheid.nl

 

 > TIP: Cursus Omgaan met gevaarlijke stoffen

Meer omgevingsveiligheid met gewijzigde subsidieregeling

Reageer op dit artikel