nieuws

Met aanvalsplan arbeidsongevallen aanpakken

Veilig werken

De ongevalscijfers moeten omlaag. En de positie van slachtoffers van arbeidsongevallen moet écht beter. Daarvoor zijn drastische maatregelen nodig. Zoals een aanvalsplan arbeidsongevallen.

Met aanvalsplan arbeidsongevallen aanpakken

Want de tijd van halve maatregelen is nu wel voorbij, als het aan de Stichting Arbeidsongevallen ligt. Op het eerste symposium op 26 april in Rotterdam waren afgevaardigden van FNV, VNO-NCW en Inspectie SZW aanwezig. En mooi moment voor de presentatie van een aanvalsplan arbeidsongevallen.

Levendige discussie over aanvalsplan arbeidsongevallen

Er ontstond een levendige discussie over het aanvalsplan arbeidsongevallen tijdens het symposium. De zaal was gevuld met slachtoffers van arbeidsongevallen, werknemers, werkgevers, leden van vakbonden, veiligheidskundigen en vrienden van Stichting Arbeidsongevallen. Een breed scala aan voorstellen passeerde daarbij de revue. Over heel veel onderwerpen met allemaal één doel: minder arbeidsongevallen en een betere positie van slachtoffers.

> BEKIJK het volledige aanvalsplan voor arbeidsongevallen

Eerdere erkenning aansprakelijkheid met checklist

Het aanvalsplan arbeidsongevallen van Stichting Arbeidsongevallen heeft voor het jaar 2019 zes deelplannen op de agenda staan.

Deelplan 1 behelst een verplicht veiligheidsverbeterplan als sanctie. Het tweede deelplan gaat over betere nakoming van de meldplicht voor arbeidsongevallen: niet melden bij Inspectie SZW, dan geen dekking van de verzekering. Deelplan 3 houdt een investeringsplicht in voor bedrijven na ongevallen plus subsidie in plaats van een boete bij niet-melden van een arbeidsongeval.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Bij deelplan 4 betreft het een algemene ongevallenverzekering voor werkenden in Nederland. Deelplan 5 gaat over een versnelde procedure om aansprakelijkheid te erkennen door gebruik van een checklist van verzekeringsfeiten. En deelplan 6 ten slotte propageert een verplichte arbo-kijk op verkeersongevallen.

Winst door meer kennis: betere RI&E en online tools

Sprekers op het symposium waren Kitty de Jong (Vicevoorzitter van werknemersorganisatie FNV), Mario van Mierlo (secretaris Arbeidsomstandigheden werkgeversorganisatie VNO-NCW) en Marc Kuijpers namens de Inspectie SZW.

Volgens Van Mierlo is er al veel winst te behalen door meer kennis van het werk en de daarbij gebruikte stoffen. “Dit kan snel en eenvoudig door betere risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) en naleving daarvan op de werkvloer.”

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Ook het recente voorstel van de commissie-Van Straalen kan daarbij een handje helpen. Die adviseerde verdere vereenvoudiging van bestaande elektronische middelen, zoals een eenvoudige online tool om de RI&E in te vullen.

 

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Top 5 Ongevallen op het werk

Met aanvalsplan arbeidsongevallen aanpakken

Reageer op dit artikel