nieuws

Eindelijk snelheid bij aanpak onbeveiligde overwegen

Veilig werken

De aanpak van onbeveiligde overwegen loopt in veel gevallen voorspoedig, maar het kan hier en daar sneller. Daarom komt er een landelijk bemiddelaar overwegen. Deze gaat vooral werken aan het versnellen van de bestuurlijke processen rondom het opheffen of beveiligen van overwegen.

Eindelijk snelheid bij aanpak onbeveiligde overwegen

Er zijn in ons lang nog heel wat onbeveiligde overwegen. Dit zijn overwegen die niet zijn beveiligd met spoorbomen of bellen. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wil deze overwegen binnen vijf jaar opheffen of beveiligen. Zij gaat dit oppakken samen met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail. Om meer snelheid in de aanpak van overwegen te brengen, stelt zij Letty Demmers aan als landelijk bemiddelaar. Van Veldhoven wil toe naar nul slachtoffers door ongevallen op spoorovergangen.

Landelijke bemiddelaar

De aanpak van onbeveiligde overwegen loopt in veel gevallen voorspoedig, maar soms is versnelling nodig. Landelijk bemiddelaar Letty Demmers gaat waar nodig zorgen voor snellere bestuurlijke processen rondom het opheffen of beveiligen van overwegen. Het is de bedoeling dat Demmers al op heel korte termijn afspraken maakt met alle betrokken partijen om tot meer snelheid te komen.

LEES OOK: ProRail pakt onveiligheid op Kijfhoek aan

Directeur Overwegen

Letty Demmers is momenteel waarnemend burgemeester van Noord-Beveland. Om de aanpak van onbewaakte spoorwegen verder te bespoedigen heeft spoorbeheerder ProRail inmiddels een directeur Overwegen aangesteld. Sinds kort vervult Anne Zwiers deze rol.

LEES OOK: Hulpdiensten raken spoor bijster

Einde aan onbewaakte overwegen

De afgelopen jaren werden al 49 onbewaakte spoorovergangen opgeheven of beveiligd. Binnen vijf jaar moet dit ook gebeurd zijn met de 132 openbaar toegankelijke overwegen die nog niet beveiligd zijn. Over deze overwegen wordt nu op bestuurlijk niveau gesproken of worden al concrete maatregelen uitgewerkt.

Door de inzet vanuit het Rijk, ProRail en decentrale overheden zijn Nederlandse overwegen veel veiliger geworden. Zo nam sinds 2000 het aantal slachtoffers van ongevallen op overwegen al af met 70%. Verschillende kabinetten investeerden door de jaren heen in overwegveiligheid. Staatssecretaris Van Veldhoven trok hier deze kabinetsperiode 50 miljoen extra voor uit.

>TIP: Het boek Van veiligheid naar veiligheidskunde

Reageer op dit artikel