nieuws

Onderzoek naar gebruik van ISO 45001

Veilig werken

In maart 2018 is-ie gepubliceerd: ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Nu is er een enquête opgesteld voor onderzoek naar gebruik van ISO 45001.

Onderzoek naar gebruik van ISO 45001

Gebruik van ISO 45001 helpt organisaties om aan werknemers, overheden, klanten en andere belanghebbenden te laten zien dat zij op een serieuze manier aandacht besteden aan risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.

> LEES OOK: Bredere blik ISO 45001

Enquête onder gebruikers van ISO 45001

Om te inventariseren hoe de norm wordt gebruikt en ook wat er nog aan de norm te verbeteren valt, heeft NEN een enquête opgesteld. Bent u geïnteresseerd in het onderzoek naar gebruik van ISO 45001? Dan kunt u de enquête tot 1 juli 2019 invullen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Gebruik van ISO 45001 boost arbobeleid

Gezond en veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke plicht van werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Dit is de zogenoemde zorgplicht.

Daarnaast draagt het veiligheidsmanagementsysteem bij aan het voeren van een beleid dat is gericht op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

> LEES OOK: Arbobeleid, dit zijn de aandachtspunten

Wie maken er gebruik van ISO 45001?

ISO 45001 is bedoeld voor managers op het gebied van arbomanagement, kwaliteitsmanagement en gezond en veilig werken. Maar net zo goed voor andere medewerkers op het werkterrein van arbeidsveiligheid, denk aan een hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager of veiligheidskundige.

> TIP: Ga in 5 stappen naar een ISO 45001 met onze whitepaper!

ISO 45001 sluit aan bij de HLS van ISO

ISO 45001 sluit aan bij de High Level Structure van ISO. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren. En ook om audits voor de diverse managementsysteemnormen te combineren. Doordat ISO 45001 deze structuur volgt, sluit die goed aan op ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement.

> LEES OOK: Brzo 2015 en ISO 45001, samen sterk

Op die manier is het voor organisaties eenvoudig om hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren. De High Level Structure zal worden herzien van 2019 tot 2021.

Bron: www.nen.nl

 

> TIP: Veiligheidsmanagementsystemen ISO 45001 door Jan Dillen

Onderzoek naar gebruik van ISO 45001   

Reageer op dit artikel