nieuws

Aan het Veiligheidsontbijt met GCVB’ers

Veilig werken

Onlangs organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven.

Aan het Veiligheidsontbijt met GCVB’ers

De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht. Meer dan 70 vertegenwoordigers van Onderschrijvers namen deel aan het Veiligheidsontbijt.

Voorzitter Koene Talsma startte met een toelichting op de visie van GCVB op veiligheid in de bouw en haar rol daarbij. Hij besprak de huidige ontwikkelingen in de sector en activiteiten van de GCVB. Verder kwam de positie van het SZW aan de orde. En ook de oproep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan het adres van de Governance Code als een van de ‘Agents of Change’. De algemene conclusie luidde: “We moeten met z’n allen aan de bak”.

Vier korte sessies in kleine groepen

Aan de hand van korte sessies wisselden kleinere groepen Onderschrijvers aansluitend van gedachte over vier thema’s: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB), Generieke Poortinstructie (GPI), Veiligheid in Aanbesteding (ViA) en de Uniforme Meld APP (UMA). Aanwezige opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en adviesbureaus uit de bouwsector namen actief deel aan deze sessies.

Veiligheidsontbijt

Utrecht, 21 mei 2019. Veiligheidsontbijt met ruim 100 aannemers die geïnformeerd worden over verschillende projecten om Veiligheid in de bouw te verhogen. (Foto: Hans Roggen)

Sessie Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)

Koene Talsma (voorzitter GCVB) en Anton van Opzeeland (Rijkswaterstaat) gingen in gesprek over het verhogen van het veiligheidsniveau in de sector, de aanpak, barrières in de keten en betere afstemming. Doel: nul dodelijke en zeer ernstige ongevallen in de sector. Gesproken werd over de behoefte aan handhaving en hulp bij implementatie. Het belang van vertrouwen, ketenaanpak en een level playing field voor veiligheid werden daarbij duidelijk zichtbaar.

> LEES MEER over deze sessie

Sessie Generieke poortinstructie (GPI)

Ronald Velsink (Unica) en Willem Schunselaar Paap (acta Safety Professionals) lieten deelnemers nadenken over en reageren op de per 1 april jl. geïmplementeerde GPI. Dit gebeurde aan de hand van stellingen. Zij bespraken de laatste ontwikkelingen en lichtten de verbeterde versie GPI 2.0 (per september 2019) toe. Inmiddels zijn 124.000 GPI-certificaten afgegeven. Uit de reacties kwam onder andere het verlangen naar één geïntegreerde veiligheidspas naar voren.

> LEES MEER over deze sessie

Veiligheidsontbijt

Utrecht, 21 mei 2019. Veiligheidsontbijt met ruim 100 aannemers die geïnformeerd worden over verschillende projecten om Veiligheid in de bouw te verhogen. (Foto: Hans Roggen)

Sessie Veiligheid in aanbesteding (VIA)

Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf), Kommer den Uil (BAM) en Kaat van der Haar (NEN-lid) introduceerden het initiatief van de GCVB om samen met branchepartijen per 2021 veiligheidsbewustzijn mee te laten wegen in aanbesteding of het contract. Hiervoor wordt de NEN Veiligheidsladder® ingezet. Aanwezigen waren positief over dit initiatief. Opmerkingen en suggesties uit de sessies worden meegenomen bij de definitieve lancering van ViA.

> LEES MEER over deze sessie

Sessie Uniforme Meld App (UMA)

Werner van Eck (Heijmans) nam de deelnemers mee in de ontwikkeling van de UMA. Een gratis generieke (meld)applicatie waarmee iedere werkzaam persoon in de bouw onveilige situaties/handelingen op de bouwplaats en kantoor laagdrempelig kan melden en op kan (laten) lossen. Grotere bouworganisaties hebben vaak al een dergelijke app. Deze kunnen straks worden gekoppeld aan de UMA. Juist kleinere organisaties hebben behoefte aan een dergelijke tool om inzicht te krijgen in onveilige situaties en bijna-ongevallen. Doel: leren.

> LEES MEER over deze sessie

Veiligheidsontbijt

Utrecht, 21 mei 2019. Veiligheidsontbijt met ruim 100 aannemers die geïnformeerd worden over verschillende projecten om Veiligheid in de bouw te verhogen. (Foto: Hans Roggen)

> TIP: Download de gratis whitepaper Veiligheid in de bouw

 

Reageer op dit artikel