nieuws

Branche-RIE is geen garantie voor succes

Veilig werken

Niet de verplichte beschermende kleding dragen en het ontbreken van afschermingen en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen. Het zijn allemaal overtredingen die de Inspectie SZW constateerde bij een aantal vleesverwerkers. En dat ondanks de aanwezigheid van een branche-RI&E.

Branche-RIE is geen garantie voor succes

De vleesverwerkers lijken deel uit te maken van een goed georganiseerde branche. Er is een eigen branche-RI&E, een arbocatalogus en er zijn aanvullende afspraken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Desondanks  blijkt het veiligheidsbewustzijn volgens de Inspectie SZW niet erg groot. De Inspectie constateerde verschillende overtredingen. In totaal zijn door de Inspectie heeft maar liefst 47 waarschuwingen voor onveilig werken gegeven. In vier gevallen moest een deel van de productie zelfs worden stilgelegd.

> LEES OOK: De witte vlekken van de RI&E

Hardnekkige problemen

De Inspectie SZW deed de controles in samenwerking met het UWV en de Belastingdienst. Vijf vleesverwerker maakten overtredingen op het gebied van veilig en eerlijk werken, zo bleek. Vier van de vijf bedrijven hebben eerder al een boete gekregen van de Inspectie. Een hardnekkig probleem dus.

Bij de controles zijn medewerkers van 20 verschillende uitzendbureaus bevraagd. Bij een aanzienlijk deel van de uitzendbureaus vermoedt de Inspectie onderbetaling. Maar waarschijnlijk ook onterechte inhoudingen op het loon. Bij een aantal vleesverwerkers was de urenregistratie onvoldoende. De Inspectie vermoedt dan ook dat de werknemers te lange werkdagen maken. In sommige gevallen was er zelfs sprake van nachtarbeid terwijl dat niet bleek uit de arbeidstijdenregistraties.

> DOWNLOAD de gratis whitepaper Zes vragen over de RI&E

Vluchtende medewerker

Bij één vleesverwerker onttrok een werknemer zich aan de controle door snel te verdwijnen. De Inspectie denkt dat deze werknemer niet in Nederland mag werken. Het bedrijf is gesommeerd om gegevens van deze medewerker aan de Inspectie te overhandigen. De uitzendbureaus die personeel leverden aan de vleesverwerkers zullen de komende tijd door de Inspectie worden gecontroleerd. En dan met name op onderbetaling, de tewerkstelling van vreemdelingen en specifieke wetgeving gericht op uitzendbureaus.

Bekijk de video controle vleesverwerkers op de Veluwe.

 

Reageer op dit artikel