nieuws

Wat er gebeurt door haast bij een hijsklus

Veilig werken

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer: een ongeval bij het draaien van vloerplaten met een kraan. De uitvoerder heeft haast en doorkruist het goed verlopende samenspel tussen timmerman en kraanmachinist. Dat loopt niet goed af.

Wat er gebeurt door haast bij een hijsklus

De kraanmachinist draait de vloerplaten op de juiste plek en laat die daarna zakken op aanwijzing van de timmerman. Het proces is een goed gesynchroniseerde dans. Daardoor verloopt alles ook vlekkeloos. Totdat de uitvoerder de machinist met handgebaren opdracht geeft om alvast te gaan draaien met een nieuwe vloerplaat. Want hij heeft haast.

Verdiepingsvloer ligt voor zo’n 80 procent dicht

Alles verloopt gesmeerd. De kraanmachinist draait de vloerplaten op de juiste plek en laat die daarna zakken op aanwijzing van de timmerman. De verdiepingsvloer ligt inmiddels voor 80 procent dicht als de een-na-laatste vloerplaat in positie wordt gebracht om te zakken. Dan gaat het mis. Want de vloerplaat raakt de stekeinden op een van de palen die ruim boven de verdiepingsvloer uitsteken. Daarop begint de vloerplaat te zwenken.

De kraanmachinist reageert direct door de vloerplaat op te halen om die te stabiliseren. Maar tijdens dat ophalen gaat het fout. Want door het zwenken blijft de vloerplaat achter de steiger hangen die rondom het werk is opgebouwd. Met het dramatische gevolg dat de steiger wordt opgetild, van de vloerplaat afglijdt en op de bodem valt. Alles gebeurt in een split second.

Er ontstaat paniek, want op de steiger staat de timmerman aangelijnd. Die gaat mee naar beneden met de vallende steiger. De hulpdiensten worden gealarmeerd. Zij bevrijden de timmerman uit zijn harnasgordel en voeren hem af naar het ziekenhuis.

> LEES OOK: Valbeveiliging is maatwerk

Alles ging top tot die een-na-laatste vloerplaat …

De hoofdaannemer meldt het arbeidsongeval direct bij de Inspectie SZW en het onderzoek gaat van start. Op de ongevalslocatie is de plek afgezet met schriklint. Als stille getuigen liggen daar de verwrongen steigerdelen en de harnasgordel van de timmerman. De kraanmachinist is aangedaan uit de torenkraan gehaald en zit in de bouwkeet. Hij beschikt over de juiste en geldige certificaten om een torenkraan te mogen bedienen.

Op de vraag of hij enig idee heeft waardoor het ongeval heeft kunnen plaatsvinden, antwoordt hij ontkennend. Het enige dat hij weet te vertellen is dat de plaat de stekeinden raakte en begon te zwenken. Tijdens het ophalen van de vloerplaat, in een poging die te stabiliseren, heeft de plaat de steiger geraakt en opgetild. De aanwezige uitvoerders van de hoofdaannemer bevestigen de verklaring en hebben werkelijk geen idee hoe het zo heeft kunnen gebeuren. Het ging de hele ochtend goed, tot die een-na-laatste vloerplaat.

> LEES OOK: Mijn fout, maar jij betaalt

Niet timmerman, maar uitvoerder liet plaat draaien

Na enige tijd is de betrokken timmerman voldoende hersteld om een verklaring te kunnen afgeven. Hij verklaart:

“Ik was die ochtend bezig om samen met de kraanmachinist de vloerplaten te leggen. Het ging super, op de millimeter nauwkeurig. Ik gaf de opdrachten in mijn portofoon aan de kraanmachinist en hij voerde de platen op de juiste plaats aan. Nogmaals, het ging echt top. Maar ik sta bij de een-na-laatste vloerplaat nog voorover om de voorbereiding te treffen voor die plaat als ik hem uit mijn ooghoek al zie aankomen. Ik buk, maar ben te laat. Voor ik het weet ga ik met steiger en al tegen de vlakte. Maar ik had de kraanmachinist helemaal geen opdracht gegeven om die plaat aan te voeren. Wie tegen de kraanmachinist heeft gezegd dat hij de volgende plaat maar vast moest draaien, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel: ik was het niet.”

Na een tweede verhoorsessie blijkt dat de timmerman inderdaad niet de opdracht had gegeven voor het indraaien van de vloerplaat. Dat was een van de uitvoerders, met als reden dat die de verdiepingsvloer nog die dag dicht wilde hebben. Hij had de machinist met handgebaren geïnstrueerd.

> LEES OOK: Wat gebeurt er na een ernstig arbeidsongeval?

Uitvoerder hoofdaannemer bracht timmerman in gevaar

De hoofdaannemer krijgt een ongevallenboeterapport aangezegd op basis van artikel 10 Arbowet. Zijn uitvoerder had de kraanmachinist de opdracht gegeven alvast te gaan draaien met een nieuwe vloerplaat. Met deze actie heeft hij de timmerman van de onderaannemer in gevaar gebracht.

Auteur | Marc Hek

> VOLGENDE KEER een Ongeval over werken in besloten ruimtes met koolmonoxide … Lees de volgende aflevering in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Veiliger werken door meer interactie? Leer hoe op het Landelijk Arbocongres!

Wat er gebeurt door haast met een hijsklus

Reageer op dit artikel