nieuws

Dodemanspedaal houdt voet in cabine … toch?

Veilig werken

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer over wat er fout kan gaan als een intern transportmiddel – in dit geval een stapelaar – niet volgens het boekje wordt gebruikt. Alleen ligt de kern van het probleem hier bij een constructiefout in het dodemanspedaal. Lees wat er gebeurde.

Dodemanspedaal houdt voet in cabine … toch?

Beknelling voorkomen van bestuurders van interne transportmiddelen? Volg de gebruiksaanwijzing! Maar ook het ontwerp en de constructie van deze arbeidsmiddelen moeten verkeerd gebruik zoveel mogelijk tegengaan. Alleen lukt dat hier niet door een constructiefout in de dodemanspedaal van de stapelaar.

Uitzendkracht komt helpen in verzamelstraat

Een handelsmaatschappij in medische apparaten en ziekenhuisbenodigdheden huurt een deel van een grote loods van een logistiek bedrijf. De handelsmaatschappij laat eigen personeel in een verzamelstraat in de loods werken. Daartoe voeren zij wijzigingen uit aan halffabricaten en pakken deze in voor verder vervoer. Het is druk en daarom wordt er op de dag van het ongeval een uitzendkracht van de hoofdvestiging naar de loods gestuurd om te helpen.

Na nog geen 100 meter botst bestuurder tegen muur

De uitzendkracht heeft voor die werkzaamheden een stapelaar nodig, een speciaal soort heftruck. Op verzoek van de leidinggevende staat een collega zijn stapelaar aan hem af. Daarbij krijgt de uitzendkracht een zeer summiere uitleg over de bediening. Daarop stapt hij in de heftruck en rijdt weg. Maar nog geen 100 meter verderop, bij het linksaf slaan op een T-splitsing, raakt hij de muur. Daarbij raakt zijn linkervoet bekneld tussen het frame van de stapelaar en de muur. Hij breekt drie tenen en drie botten en zijn voet raakt flink beschadigd. In het ziekenhuis wordt hij geopereerd en moet meerdere dagen blijven.

> LEES OOK: Au! Met je voet klem in een stapelaar

Dodemanspedaal moet voet binnen cabine houden

De stapelaar is voorzien van een dodemanspedaal. Dit pedaal moet ervoor zorgen dat de bestuurder zijn voet in de cabine van het arbeidsmiddel houdt. Uit de verklaringen en uit een onderzoek na het ongeval door een extern onafhankelijk bureau blijkt dat de rem van de stapelaar goed functioneerde. Daarnaast was de snelheid van het interne vervoermiddel begrensd tot 9 km/uur. De vloer van de loods was schoon: er lag geen afval of olie op het pad. Hieruit blijkt dat het slachtoffer niet of niet op tijd heeft geremd.

Verbaasd dat uitzendkracht niet wist waar rem zat

De botsing met de muur is waarschijnlijk het gevolg van de onbekendheid van het slachtoffer met de stapelaar. Het slachtoffer verklaart: “De man van wie ik de heftruck overnam legde kort de bediening uit. Hij vertelde mij tijdens die uitleg niet dat je de remmen diep moest indrukken.” De leidinggevende verklaarde: “Bij de overdracht van de stapelaar vroeg het slachtoffer hoe die werkte en waar de rem zat. Ik verbaasde me er wel over dat het slachtoffer niet wist waar de rem zat …”

> LEES OOK: Genoeg instructie? Hier komt de aap uit de mouw

Dodemanspedaal houdt voet in cabine ... toch?

Constructiefout doet werking dodemanspedaal teniet

De linkervoet van het slachtoffer raakte bekneld tussen de stapelaar en de muur. Dat kon gebeuren omdat die voet zich op het moment van het ongeval buiten de cabine bevond. Maar de gebruiksaanwijzing van de heftruck was duidelijk over het binnenboord houden van lichaamsdelen: “Rijd nooit met enig lichaamsdeel buiten de bestuurdersplaats.” En: “Wanneer u de truck van de parkeerrem haalt, zet dan uw linkervoet op het dodemanspedaal. Hierdoor voorkomt u letsel aan uw voet als de truck ergens tegenaan rijdt …”

Dit wetende is het frappant dat het dodemanspedaal met een deel van de voet te bedienen was. Daarbij kon een (groot) deel van de voet zich dus buiten de cabine bevinden. Het dodemanspedaal was namelijk op enkele centimeters van de rand van de binnenkant van de cabine gemonteerd. En deze rand was slechts een paar millimeter hoog.

Heftruck levert gevaar op voor veiligheid en gezondheid

De overtreding van artikel 7.3 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit werd in het boeterapport opgenomen. Om te voorkomen dat het gebruik van een arbeidsmiddel gevaren oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, moet het arbeidsmiddel dat op de arbeidsplaats ter beschikking van de werknemers wordt gesteld uitsluitend worden gebruik voor het doel, op de wijze en op de plaats waarvoor het is ingericht en bestemd. Dat was hier duidelijk niet in voldoende mate het geval.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Onjuist gebruik niet bewezen, geen boete voor bedrijf

De afdeling BDI (Boetes, dwangsommen en inning) beoordeelde het boeterapport en legde het bedrijf geen boete op. Uit het feitencomplex in het boeterapport was onvoldoende gebleken dat het arbeidsongeval zich had voorgedaan als gevolg van een onjuist gebruik van het arbeidsmiddel. De constructiefout van de stapelaar werd gemeld aan de afdeling markttoezicht van de Inspectie SZW om de fabrikant/leveranciers daarop aan te spreken.

Auteur | Ehsan Kermani

> Lees de volgende aflevering van Ongeval in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Up-to-date met Arbo-wetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Dodemanspedaal houdt voet in cabine ... toch?

Reageer op dit artikel