nieuws

Even voelen of de schroef goed draait …

Veilig werken

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer: over onderhoud aan een machine. Daarbij is de stelregel: Onderhoud? Spanning eraf! Niet zonder reden, merkt ook de operator. Maar dan is hij wel al enkele vingertoppen kwijt.

Even voelen of de schroef goed draait …

Aan het einde van de nacht geeft de menger een storing. Het productieproces wordt stil gezet. De onderhoudsmonteur die de nachtdienst heeft gaat bij de machine kijken wat er aan de hand is. Daartoe opent hij het luik op de menger om naar binnen te kunnen kijken. Hij kijkt of de schroef die het product mengt niet vastzit.

Stroom er weer op om werking schroef te checken

Terwijl het luik open staat, kijkt de monteur met zijn zaklantaarn in de menger: de schroef draait en is dus niet de oorzaak van de storing. Normaal is het luik gesloten. Maar bij deze controle is de stroom opnieuw op de menger gezet om te zien of de schroef draait. De onderhoudsmonteur verlaat de plek om naar het kantoor te gaan. Daar wil hij in het handboek van de machine kijken wat de oorzaak van de storing kan zijn.

> LEES OOK: Vingers in gehaktmolen

Ondertussen kan een van de operators die verantwoordelijk is voor het proces in de menger zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hij neemt een ‘kijkje’ in de menger. Het volgende moment staat de operator in het kantoor van de productiechef terwijl hij zijn bloedende rechterhand ondersteunt. De aanwezige BHV’ers verlenen direct eerste hulp en iemand belt 112.

Verplichte melding bij arbeidsongeval met blijvend letsel

We hebben geprobeerd delen van zijn vingers terug te vinden door het product uit de menger te zeven

Het ongeval wordt gemeld bij de Inspectie SZW. Dat is verplicht: het betreft een arbeidsongeval met blijvend letsel. Want de operator is de vingertopjes van zijn rechter wijs-, middel- en ringvinger kwijt.

Op de locatie ziet de arbeidsinspecteur de menger met het openstaande luik. Hij ziet ook op de grond rond de menger het product uit de menger liggen. De productiechef legt uit: “Dat er zoveel product naast de menger ligt, is omdat we het hebben gezeefd. Op die manier hebben we geprobeerd delen van zijn vingers terug te vinden. Maar helaas is dat niet gelukt. Uiteraard hebben we aansluitend de batch uit deze menger vernietigd.”

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Ik hoorde niets, ik had mijn gehoorbescherming nog in’

Omdat er geen getuigen zijn van het arbeidsongeval, hoort de inspecteur enige tijd later het slachtoffer. Dat vertelt: “Ik ben operator bij de menger waar de storing was. Ik wist dat de onderhoudsmonteur al had gecheckt of de schroef draaide. Toen hij weg was ben ik naar de menger gelopen en heb gekeken of de schroef draaide. Ik zag en hoorde niets, ik had mijn gehoorbescherming in. Vervolgens heb ik met mijn rechterhand in de menger gevoeld of de schroef draaide. De rest is bekend: de schroef draaide en kwam tegen mijn hand.”

> LEES OOK: Veilig gedrag en wat u erover wilt weten

Druk- of spanningsloos moet bij reparatie of onderhoud

Om te kijken of de schroef nog draaide zette men de spanning weer op de menger terwijl het luik nog openstond. Het was dus mogelijk om reparatiewerk uit te voeren zonder dat de menger spanningsloos was. Tijdens het ongevalsonderzoek heeft de werkgever niet aangevoerd dat hij andere maatregelen had genomen om het storingsonderzoek aan de menger op een veilige manier uit te kunnen voeren.

De werkgever van het slachtoffer kreeg een ongevallenboeterapport aangezegd op basis van artikel 7.5. lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit: “Onderhouds-, reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden aan een arbeidsmiddel mogen slechts worden uitgevoerd wanneer dit middel is uitgeschakeld en druk- of spanningsloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is dan moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.”‘’

Auteur | Marc Hek

> Lees de volgende aflevering van Ongeval in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Download de whitepaper Top 5 jurisprudentie Ongevallen op het werk

Reageer op dit artikel