nieuws

Bijna perfect veilig, maar toch vingerkootje kwijt

Veilig werken

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer over een aannemer op wiens terrein alles rondom veilig werken tot in de puntjes is geregeld. En toch gaat het mis: tijdens werkzaamheden raakt een werknemer een vingerkootje kwijt. Hoe kan dit?

Bijna perfect veilig, maar toch vingerkootje kwijt

Het niveau van veilig werken op het terrein van deze aannemer schuurt tegen perfectie aan. Want de uit te voeren werkzaamheden zijn uitvoerig en helder beschreven en  de risico’s zijn samen met de maatregelen in kaart gebracht. Ook is de coördinatie van verantwoordelijkheden duidelijk en vormen overleg en toezicht de basis voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Wegens slecht weer manueel scenario opgestart

Die middag zijn de werknemers van de verschillende aannemers aan het werk om de stalen binten in de constructie te bevestigen. De weersomstandigheden zitten echter tegen. Daardoor mogen zij op het terrein niet meer werken en hijsen met behulp van een mobiele kraan. Dit scenario is opgenomen in het werkplan. De werknemers zetten de mobiele kraan stop en starten het ‘manuele scenario’ op om de binten te plaatsen. Dit houdt in dat de werknemers met vereende menskracht een stalen bint losliggend zullen plaatsen op twee speciaal daarvoor ontworpen dolly’s.

Hand net op tijd weg? Er mist wel een vingerkootje

Besloten wordt dat drie werknemers gaan duwen, één aan de achterzijde van de bint en twee aan de zijkanten. De overige twee zullen met behulp van een touw aan de voorste dolly trekken. Op het teken van de voorman brengen de werklui de dolly’s in beweging. De stalen bint glijdt in de constructie, maar daarna gaat het mis. De achterste dolly klapt om. Eén van de duwende werknemers weet zijn hand nog net op tijd weg te trekken. Althans, dat denkt hij. Maar als hij zijn handschoen uittrekt, ziet hij tot zijn schrik dat er een vingerkootje van zijn linker pink mist.

> LEES OOK: Jonge meid raak vinger kwijt

Eén dolly ingegraven in mul zand onder constructie

Zoals opgenomen in het SHE (Safety Health Environment)-projectplan belt het bedrijf 112. Want er is sprake van een ongeval met letsel. Aansluitend belt men de Inspectie SZW om een arbeidsongeval met blijvend letsel te melden.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Het onderzoek start op de plek van het ongevalslocatie. Daar overhandigen de SHE-manager en -adviseurs van de samenwerkende partijen de arbeidsinspecteur het SHE-projectplan. Na diagonale lezing is duidelijk dat alle leidinggevenden van de partijen die aan het werk zijn kennis hebben genomen van het document. En er voor hebben getekend.

Bijna perfect veilig, maar toch vingerkootje kwijt

De SHE-manager van de hoofdaannemer heeft de situatie op de ongevalslocatie na het incident ‘bevroren’. Dit betekent dat hij schriklinten heeft geplaatst en de situatie heeft gelaten zoals die was direct na het ongeval. Eerst licht een van de SHE-adviseurs kort de gehanteerde werkwijze toe. Daarna bekijkt de arbeidsinspecteur de omgeklapte dolly tegen de stalen bint. Daarbij stelt hij vast dat deze dolly zich een weg heeft gegraven in het mulle zand onder de stalen constructie.

Onder constructie ontbrak een verharde ondergrond

De dolly’s stonden bij de start van het werk met de losliggende bint op tijdelijke betonnen vloerplaten. Die waren opgesteld aan de voorzijde van de constructie. Onder de constructie ontbrak echter een verharde ondergrond waar de dolly’s overheen konden rijden, met de losse bint als last. Door het trekken en duwen bewoog de voorste dolly weliswaar naar voren. Maar tegelijkertijd werd de losliggende bint van de achterste dolly getrokken. Die zat vast in het mulle zand en klapte omhoog. Daarbij raakte de linkerhand van de aan de achterzijde duwende werknemer bekneld en bleef er een vingerkootje achter.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

De werkgever krijgt daarop een boete aangezegd op basis van artikel 7.4, derde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit: deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.

Auteur | Marc Hek

> Lees de volgende aflevering van Ongeval in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Up-to-date met Arbo-wetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Bijna perfect veilig, maar toch een vingerkootje kwijt

Reageer op dit artikel