nieuws

Prinsjesdag 2019: nieuwe arbo-maatregelen

Veilig werken

Op Prinsjesdag 2019 heeft het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid een aantal nieuwe maatregelen genoemd op het gebied van veilig en gezond werken. We zetten ze hier kort voor u op een rij.

Prinsjesdag 2019: nieuwe arbo-maatregelen

Op het gebied van gezond, veilig en eerlijk werken is er in de begroting aandacht voor een aantal nieuwe maatregelen. Die gaan over asbest, fysieke belasting, een gezonde leefstijl, chroom-6, evaluatie van de in 2017 gewijzigde Arbowet en een nieuwe Arbovisie 2020/2030. 

 

> Alle plannen bekijken? Ze staan in de Miljoenennota

  • Naar aanleiding van de Beleidsreactie Asbest wordt in 2020 – naast andere maatregelen – een Validatie- en Innovatiepunt (VIP) ingesteld om snel en eenduidig een oordeel te kunnen geven over validaties en innovatieve werkmethoden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor TNO en RIVM. Samen met het SMART-systeem wordt het functioneren van het asbeststelsel zo meer risicogericht en onafhankelijk gemaakt. 
  • In 2020, parallel aan de Europese OSHA (Occupational Safety and Health Agency) campagne, gaat een bewustwordingscampagne van start voor het risico van fysieke belasting. 
  • Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. In het Preventieakkoord is afgesproken dat VNO-NCW/MKB-Nederland samen met de ministeries van VWS en SZW de opzet van een aanpak Vitaal Bedrijf gaat verkennen. Eind 2019 is de inventarisatiefase afgerond. In 2020 start de implementatiefase. 
  • Mede naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte advies van de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven en het rapport van de Onderzoekscommissie Tilburg ChroomVI wordt verder gewerkt aan het verbeterprogramma. Het programma is gericht op de verbetering van de naleving van inventarisatie en evaluatie van risico’s (RI&E) bij kleine bedrijven. 
  • De beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 1 (2020), de evaluatie van de wijziging van de Arbowet, de verkenning verbetering arbobeleidscyclus en diverse monitors vormen in 2020 de basis om toe te gaan werken naar een nieuwe Arbovisie 2030/2040. 

(Bron: Rijksbegroting 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Prinsjesdag 2019: nieuwe arbo-maatregelen

Reageer op dit artikel