nieuws

Geld voor verwijdering asbestdaken

Veilig werken

Het kabinet wil toch het aantal asbestdaken terugdringen. Een wetsvoorstel voor een verbod op asbest in daken werd eerder dit jaar door de Eerste Kamer afgeserveerd. Maar nu kondigt Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) een reeks maatregelen aan.

Geld voor verwijdering asbestdaken

“Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag óf, maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdaken te verwijderen”, verklaart Van Veldhoven.

> LEES OOK: Sanering daken met asbest is probleem

Wetsvoorstel verbod asbestdaken verworpen

Hoewel er in de Tweede Kamer vorig jaar brede steun was voor een verbod op asbestdaken, verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Van Veldhoven in juni. Organisaties die onder meer huiseigenaren en boeren vertegenwoordigen, verzetten zich tegen het verbod.

> LEES OOK: Asbest is niet gevaarlijk

Fonds verwijderen asbestdaken tot 2028

Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat ze daarom werk wil maken van een eerder aangekondigd fonds. Huiseigenaren die kankerverwekkende asbest willen laten verwijderen, kunnen daarvoor een beroep doen op geld uit dat fonds. Het fonds moet volgend jaar beschikbaar zijn en zal tot 2028 lopen.

Hoeveel geld er in het fonds zal zitten, is nog niet bekend. Verschillende partijen zullen eraan bijdragen.

> LEES OOK: Toezicht bij asbestsanering: met je neus er bovenop

5 miljoen toegezegd voor schrijnende gevallen

Daarnaast was er 5 miljoen euro toegezegd om de meest schrijnende gevallen te helpen. Van Veldhoven gaat kijken hoe ze dat geld kan inzetten. Mogelijk gaat dit bedrag ook onderdeel uitmaken van het fonds.

Samenwerkingsovereenkomst voor einde jaar

De staatssecretaris wil nog voor het einde van het jaar een samenwerkingsovereenkomst tekenen met provincies, gemeenten, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties om tot een versnelde afbouw te komen. Van Veldhoven wil hiermee ook voorkomen dat mensen met asbestdaken worden uitgesloten van een verzekering en daarmee ook van een hypotheek.

 

> TIP: boek Arbeid & Gezondheid

Kabinet wil fonds voor verwijdering asbestdaken

Reageer op dit artikel