nieuws

Let op, ga nooit onder je eigen last staan

Veilig werken

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer over nieuwe technische ontwikkelingen; de daarbij behorende veiligheidsrisico’s zien we soms over het hoofd. Dan kan een nieuw machineonderdeel onverwacht een calamiteit veroorzaken.

Let op, ga nooit onder je eigen last staan

Een van de werknemers wordt getroffen door het machineonderdeel voor de nieuw ontwikkelde machine tijdens het plaatsen in de machine. Het slachtoffer wordt met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Na een intensieve controle en observatie blijkt het letsel ‘slechts’ een kneuzing. Toch is het ongeval meldingsplichtig; de werkgever meldt het dan ook bij Inspectie SZW.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Machineonderdeel drie maal onder maximale belasting

De arbeidsinspecteur start het onderzoek op de ongevalslocatie. De werkgever heeft de situatie tijdens het ongeval op eigen initiatief bevroren, zodat de ongevalsplek onaangeroerd is gebleven. De inspecteur ziet dat een deel van de gebruikte hijsinstallatie in de machine ligt. De ringbout waaraan de hijshaak heeft gezeten, is afgebroken. De ringbout laat geen vervormingen zien, het is een schone breuk.

Uit de bij de werkgever opgevraagde gegevens blijkt dat het te tillen object drie maal onder de maximale belasting van de ringbout zit (de maximumbelasting staat in de ring geslagen). Het nieuw ontworpen hijsmiddel is nog niet voorzien van de CE-markering.

> LEES OOK: Strenger toezicht nodig op CE-markering

Wat is er precies gebeurd? Collega van slachtoffer vertelt

De collega van het slachtoffer is op de locatie aanwezig. Hij wordt gehoord over hoe zij het machineonderdeel hebben ingehesen. Hij vertelt de arbeidsinspecteur: “We hebben het onderdeel met het daarvoor ontworpen hijsmiddel in de machine gehesen en zouden het aan de bovenzijde gaan monteren. Het onderdeel komt voor het gat te zitten en dan zetten wij het van binnenuit vast. Gisteren deden we dat weer. Ik hoor een knal, de ringbout breekt af, waarna de schijf valt en mijn collega raakt.”

Daarop vraagt de arbeidsinspecteur: “Als de schijf tegen de bovenzijde zit, slaat de hijsinstallatie dan af of is er een andere voorziening die voorkomt dat de hijsinstallatie door trekt?” “De getuige antwoordt: “Nee, we hijsen de schijf tegen de bovenzijde en laten de knop los. Dan stopt de takel.” (Hij kan zich niet herinneren of ze die bewuste dag de knop nu wel of niet op tijd hebben losgelaten.) Op de vraag waar hij en zijn collega’s stonden ten tijde van het ongeval, luidt zijn antwoord onomwonden: “Onder de schijf, want die moeten we aandraaien.”

> LEES OOK: Wat er gebeurt door haast bij een hijsklus

Boete voor staan in directe nabijheid van te hijsen object

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de werknemers zelf moesten beoordelen of de schijf tegen de bovenzijde zat, om daarna de hijsinstallatie stil te kunnen zetten. Uit de verklaring van de getuige valt op te maken dat het een redelijke aanname is dat de hijsinstallatie op de ochtend van het ongeval langer heeft doorgetrokken. En dat daarmee onbedoeld het maximale hijsgewicht van de ringbout is overschreden, waarop die afbrak. De werknemers stonden in de directe nabijheid van het te hijsen object, namelijk onder de schijf, om die vast te kunnen zetten.

De werkgever krijgt een boete opgelegd voor het overtreden van artikel 7.18 lid 7: de werknemers stonden onder de last. Daarnaast gaat er een melding over het ontbreken van een CE-markering van het hijsmiddel naar het team Markttoezicht van I-SZW.

Auteur | Marc Hek

> Lees de volgende aflevering van Ongeval in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Up-to-date met Arbo-wetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Machineonderdeel plaatsen? Ga nooit onder je eigen last staan

Reageer op dit artikel