artikel

Besloten ruimte

Wetgeving

De feitelijke toedracht van het ongeval was simpel. Tijdens het lassen stapte de lasser op een drukopnemer in de tank, waardoor koolzuur onder druk van 2,3 bar de tank werd ingeblazen. Maar bij dit ongeval ging verder zo’n beetje alles mis wat er maar mis kon gaan. Dat begon al bij het nemen van veiligheidsmaatregelen vooraf. De risico’s van het werken in een besloten ruimte en de communicatie- en reddingsprocedures zijn niet met de lasser besproken. Omdat het slachtoffer alleen Frans sprak, verliep de communicatie tijdens de werkzaamheden en de reddingsoperatie moeilijk. De lasser had de in het Nederlands opgestelde ‘Werkvergunning besloten ruimten’ en het ‘Reglement contractors’ van de melkfabriek niet gelezen en ondertekend, omdat hij de taal niet machtig was. Koolzuuren zuurstofdetectieapparatuur werd niet gebruikt, terwijl ademhalingsbescherming niet voorhanden was. Ook reddingsapparatuur ontbrak. Het slachtoffer was via een onstabiele ladder op de tank geklommen. Hij beschikte niet over afdaalapparatuur. Tegen de veiligheidsvoorschriften in hadden de werknemers van de melkfabriek de installatie niet druk- en spanningsloos gemaakt, opdat ze na afloop van de reparatie makkelijker zouden kunnen schoonmaken.

 

Maar ook tijdens de werkzaamheden lieten de betrokkenen grote steken vallen. De buffertank werd niet geventileerd. Zelfs als er geen koolzuur was vrijgekomen, zou de kans groot zijn geweest dat de lasser bedwelmd was geraakt bij de laswerkzaamheden, omdat hij geen afdoende ademhalingsbescherming droeg. De mangatwacht had niet continu zicht op en contact met de lasser. Hij stond immers naast de tank, niet erop.

 

De Arbeidsinspectie maakte een proces-verbaal op tegen de werkgever van de lasser, wegens vermoedelijke overtreding van artikel 4.6 lid 2 van het Arbobesluit en de bijbehorende beleidsregel. De toevoer van koolzuur was niet losgekoppeld of anderszins veiliggesteld; daarnaast was niet voldaan aan een aantal andere maatregelen uit de beleidsregel. De inspectie legde de melkfabriek vermoedelijke overtreding van artikel 10 van de Arbowet ten laste. Het bedrijf had onvoldoende maatregelen genomen om derden veilig op hun terrein te laten werken.

 

Reageer op dit artikel