artikel

Derden in gevaar

Wetgeving

De directe oorzaak van het ongeval was in de eerste plaats het niet-opvolgen van de gebruiksaanwijzing van de machinefabriek. Hierin stond dat de aftakas moest worden uitgeschakeld en de motor moest worden afgezet. Maar ook de werkgever was nalatig geweest. Hij had er niet voor gezorgd dat de mannen de tractormotor hadden afgezet tijdens het onderhoud. Ten slotte bleek dat de betrokkenen geen goede afspraken hadden gemaakt over te volgen stappen bij deze tamelijk ingewikkelde reparatie.

 

Het loonbedrijf werd overtreding van artikel 10 van de Arbowet en artikel 7. 5 van het Arbobesluit ten laste gelegd. Het bedrijf had geen maatregelen genomen om te voorkomen dat derden in gevaar zouden komen door de werkzaamheden van zijn medewerkers. Tijdens de reparatie was de tractormotor immers niet uitgezet. De Officier van Justitie legde de zaak voor aan de rechter om de strafmaat te bepalen. Een deel van de artikelen van de Arbowet valt automatisch onder het strafrecht. Artikel 10 van de Arbowet gaat over de veiligheid van derden. Daar vallen dus ook werknemers onder die op een bedrijf werkzaamheden verrichten in dienst van een ander bedrijf (andere werkgever). Werkgevers dienen bij het verrichten van arbeid maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van derden en het publiek. Beoordeling van dit artikel valt onder het strafrecht.

 

Reageer op dit artikel