artikel

Internet: geluid

Wetgeving

Op de uitgebreide, maar wel wat saaie en zakelijke site van het ministerie van Sociale Zaken is onder Veilig werken een rubriek met informatie over geluid op de werkplek te vinden. De informatie beslaat maar ongeveer zes schermen, maar biedt een prima kennismaking met het onderwerp.

 

In een tabel worden geluidniveaus op verschillende plaatsen met elkaar vergeleken – van stille slaapkamer tot het optreden van een popgroep – en wordt aangegeven wanneer geluid schadelijk is en hoe gehoorschade kan worden voorkomen. Daarbij wordt het dragen van gehoorbescherming uiteraard niet onvermeld gelaten.

 

Ook de werking van het oor wordt beknopt uitgelegd. Denk je al gehoorverlies te hebben? Op de site staat een lijst hoe beginnend gehoorverlies kan worden herkend. Een andere rubriek die aansluit bij de informatie over geluid, is die over persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor zowel werkgevers als werknemers worden hierover de rechten en plichten genoemd. Deze informatie is wel algemeen, omdat het ook toepasbaar is op persoonlijke beschermingsmiddelen tegen andere risico’s op het werk.

 

 

Lawaai op het werk is slechts een klein onderdeel van de site van Euronorm. Schadelijk geluid is gewoon lawaai dus noem het ook zo, moeten de makers hebben gedacht. En gelijk hebben ze natuurlijk.

 

Zoals de naam van de site al doet vermoeden, is er hier vooral aandacht voor wetgeving en normering. Ook op deze site daarom aandacht voor de Arbowet, maar ook de NEN 3148, die de beoordeling van geluid op de arbeidsplaats beschrijft, wordt kort toegelicht. De nieuwe Europese richtlijn komt op een aparte pagina aan bod. Hier staan ook verwijzingen naar andere sites, waar onder andere de recente wijziging van het Arbobesluit is terug te vinden. Er is een korte beschrijving over de keuze van de goede persoonlijke beschermingsmiddelen en een artikel over de gevaren van geluid op de werkplek. Extra aandacht is er voor machines die lawaai maken.

 

Informatie zoals hier beschreven voor lawaai is op de site ook beschikbaar over een groot aantal andere onderwerpen, ingedeeld in rubrieken als werkomgeving, onderhoud en inspecties en CE-markering. Er is ook een onderverdeling in branches.

 

 

Met van die grote oorkappen op lijkt een werknemer al snel op Mickey Mouse. Dat kun je ze toch niet dagelijks aandoen, nog afgezien van het belabberde draagcomfort van die kappen. Beter is het om het geluidniveau op een andere manier omlaag te brengen. Ben je zelf niet zo creatief, kijk dan eens in deze databank op de site van de SZW van de staat Washington. 120 verschillende ideeen om het geluidniveau terug te brengen tot aanvaardbare proporties, gesorteerd naar geluidsbron en branche waar ze toegepast worden.

 

Een waarschuwing is wel op z’n plaats: een echte databank is het niet, meer een startpagina. En naar goed Amerikaans gebruik verwijzen veel oplossingen naar commerciele aanbieders. Ook in de wereld van de gehoorbescherming moet het geld immers rollen? Als het maar niet te veel lawaai maakt! Op deze site is ook een Ergonomics Ideas Bank en een Machine Safeguarding Ideas Bank te vinden. En bent u creatief, dan kunt u zelf uw ideeen aan de database toevoegen. Of de site met uw producten.

 

 

Meer websites over dit onderwerp zijn te vinden in de rubriek Geluid in de Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

Reageer op dit artikel