artikel

Nieuwe Arbowet: Meer maatwerk, minder regels

Wetgeving

De Arbowet wordt aangepast om een aantal redenen. Zo wil de overheid de arboregels eenvoudiger en gemakkelijker uitvoerbaar maken. Want door de huidige gedetailleerde regels zien werkgevers vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom komt er meer ruimte voor maatwerk en eigen inbreng van werkgevers en werknemers. Daarnaast wil het kabinet de administratieve lasten voor bedrijven verminderen. Ook zal de nieuwe Arbowet beter aansluiten bij het verzuim- en reintegratiebeleid.

 

Door minder gedetailleerde regels en meer maatwerk krijgen werkgevers en werknemers samen de mogelijkheid om het arbobeleid toe te spitsen op de situatie in hun eigen bedrijf of branche. De overheid stelt voor de nieuwe Arbowet doelvoorschriften op waarin is vastgelegd welke bescherming bedrijven moeten bieden aan werknemers. Ook het overdragen van informatie over veiligheid gaat voortaan op maat. Bijvoorbeeld via een educatief multimediaprogramma met korte films en vragenlijsten. Werknemers en werkgevers uit een bepaalde branche of van een onderneming bepalen voortaan zelf op welke manier zij invulling geven aan deze doelvoorschriften. De werkgever voert hierover overleg met de ondernemingsraad of personeelsvereniging. De gekozen invulling wordt vervolgens vastgelegd in een zogeheten arbocatalogus.

 

In een arbocatalogus staan de verschillende manieren beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Bijvoorbeeld: beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en bekendmaken van de arbocatalogi ligt bij de werkgevers en werknemers (of organisaties van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld binnen een bepaalde sector). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert vervolgens een marginale toets uit, ondermeer om te bezien of bij navolging van de catalogus wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften. De bestaande beleidsregels worden ingetrokken zodra werkgevers en werknemers een positief getoetste arbocatalogus hebben opgesteld voor hun sector. De Arbeidsinspectie controleert de handhaving van de wet- en regelgeving. Als er een positief getoetste arbocatalogus is, neemt zij deze als referentiekader bij de inspecties. Hoe een inspectie verloopt en welke verplichtingen een werkgever heeft, kan men terug vinden in speciale branchebrochures die de Arbeidsinspectie opstelt. Bij overtredingen legt de Arbeidsinspectie boetes op die een stuk hoger liggen dan voorheen.

 

Werkgevers en werknemers krijgen gezamenlijk de mogelijkheid een effectiever arbobeleid op te stellen: samen beter aan de slag.

 

Meer informatie? Kijk op www.arbonieuwestijl.nl.

 

Reageer op dit artikel