artikel

Recente publicaties

Wetgeving

Ruim tien jaar geleden werd de functie van de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er) geboren. De Arbowet van 1994 introduceerde de A&O’er als een van de vier kerndisciplines van de arbodienst, als aanvulling op de tot dan toe voornamelijk medisch-technische georienteerde bedrijfsgezondheidszorg. De start van de nieuwe discipline was moeilijk, schrijven de auteurs van Succesvol organiseren van werk en gezondheid. Anno 2005 hebben de A&O’ers hun vak echter aardig weten neer te zetten, mag de lezer concluderen na lezing van het 158 pagina’s tellende boek. Dit boek is overigens veel meer dan alleen een terugblik op het eerste decennium van het vak. Feitelijk wordt alleen in het eerste hoofdstuk de balans opgemaakt. In de rest van het boek krijgt de lezer een aantrekkelijke mix voorgeschoteld van de theorie en de praktijk van de A&O’er. Hoofdstukken over het dagelijks werk van de deskundige worden afgewisseld door beschrijvingen van succesvolle interacties op de werkvloer en stukken over het beschikbare instrumentarium. Het boek eindigt met een korte toekomstvisie, waarin de auteurs de hoop uitspreken dat de A&O’er eens een geslaagd exportproduct zal worden. De tijd zal het leren… Succesvol organiseren behoort tot de beter geschreven en vormgegeven vakliteratuur. De beelden van fotograaf Chris van Tongeren zijn een lust voor het oog.

 

Baart, P. , Engelen, C. en T. Raaijmakers, ‘Succesvol organiseren van werk en gezondheid. De balans van 10 jaar A&O’, SKB, Expertisecentrum voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam 2004. Bestellen: 020-462 78 80 / info@skb.nl / www.skb.nl / www.baeno.nl. Prijs: € 40,-.

 

Dat werkdruk tot productieverlies, ziekteverzuim en klagende klanten kan leiden, is inmiddels gevoeglijk bekend. Managers en ondernemers hebben dus alle reden om de werkdruk van hun werknemers onder controle te krijgen en te houden. In het handzame boekje Werkdruk in de hand legt organisatieadviseur Aukje van den Bent uit wat daar precies bij komt kijken. Na een paar algemene hoofdstukken over werkdruk en het herkennen ervan, ontvouwt zij een projectmatige aanpak. Die begint met de stappen voorbereiding, oorzakenanalyse, maatregelen bedenken. Vervolgens moet de manager de maatregelen invoeren, evalueren en verankeren. Het boek eindigt met een soort van ‘zelfhulphoofdstuk’, waarin de veel geplaagde manager terugvindt hoe hij zijn eigen werkdruk binnen de perken moet houden. Van den Bent heeft een heldere pen en weet duidelijk waarover ze het heeft. Voor de vele half-overspannen werknemers onder ons is het te hopen dat hun bazen de tijd vinden om Werkdruk in de hand te lezen.

 

Bent, A. van den, ‘Werkdruk in de hand. Een praktische aanpak voor managers’, 128 pagina’s. Zaltbommel 2004, ISBN 90 5871 085 8, prijs: € 18,50.

 

De toekomst van het Kennisnetwerk Gezondheid en Arbeid (KGA) is ongewis, schreven wij in de vorige ARBO. De overheid dreigt de subsidiekraan dicht te draaien, onder het motto dat het niet de bedoeling was dat het kennisnetwerk eindeloos gesubsidieerd zou worden. Het is dus de vraag of het tijdschrift van het kennisnetwerk volgend jaar nog zal verschijnen. De redactie twijfelt er in elk geval niet aan, want in het colofon staat dat het volgend nummer van Magazine in maart 2005 van de persen zal rollen. Het fleurige novembernummer is grotendeels gewijd aan de verwijsfunctie van de bedrijfsarts. In diverse artikelen worden de perspectieven, bedreigingen en de geschiedenis van de functie belicht. In een interview legt Bas Sorgdrager, voorzitter van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen de lezers nog een keer uit waarvoor hij en zijn collega’s nu eigenlijk op aarde zijn. Elders in het blad wordt ingegaan op arbocuratieve samenwerking in de praktijk, praktische webapplicaties en op de eerste honderdvijftig verwijzingen van de polikliniek ‘Opgelucht werken’. Magazine is vlot opgemaakt en de artikelen zijn informatief en lezen veelal lekker. Het zou jammer zijn als het blad zou verdwijnen.

 

Kennis netwerk Gezondheid en Arbeid, ‘Magazine 2. Verwijzen en samenwerken’, november 2004, 36 pagina’s.

 

Aboma + Keboma bestaat een dezer dagen 45 jaar. Reden voor het bureau om het boekje Veiligheid kent geen tijd te laten schrijven als amusant relatiegeschenk. In dit kleine boekje staan bewerkte columns uit de bouwkrant Cobouw voorzien van getekende illustraties van Len Munnik. Op elke pagina vinden we een andere veiligheidsles, telkens puntig verteld en pakkend geillustreerd. ‘Ter leringh ende vermaeck’, kortom. Een stukjes over valgevaar in de bouw begint bijvoorbeeld met: ‘Kent u hem nog, de Yogho Yogho-reclame met de zinsnede ‘valt een eikel uit de boom, die lijkt sprekend op je oom’? Als je oom een bouwvakker is, heb je een extra grote kans dat het lied waar wordt.’ Op de pagina ernaast prijkt een tekening van een bouwvakker die met een waarschuwingsbord loopt te sjouwen en elk moment in een gapend gat kan verdwijnen. Aan het eind van het stukje komt de les: ‘Leuningen, pictogrammen die op valgevaar duiden en duidelijke signaalkleuren zijn goedkope middelen om heel veel levens te besparen!’

 

Koffeman, N. (tekst) en Munnik, L. (illustraties), ‘Veiligheid kent geen tijd’, Aboma + Keboma, Ede 2004.

 

Reageer op dit artikel