artikel

Veiligheidsvoorziening

Wetgeving

Na melding van het ongeval start de Arbeidsinspectie een ongevalonderzoek. In de productiehal staan verschillende metaalbewerkingsmachines opgesteld, alle voorzien van de benodigde veiligheidsinrichtingen. Uit het horen van de voorman blijkt dat de gewonde werknemer al jaren vertrouwd was met de werkzaamheden met de buigarm. De voorman was meestal in de hal aanwezig om toezicht te houden op de uit te voeren werkzaamheden. Hij gaf aanwijzingen als hij meende dat het werk niet goed ging.

 

Op de hydraulische buigarm zit een veiligheidsvoorziening in de vorm van een tweehandenbediening. De bedieningsknoppen op het paneel moeten gelijktijdig worden ingedrukt om de buigarm in werking te brengen. Naast de buigarm treft de Arbeidsinspectie een metalen pijp aan, waarop aan het uiteinde een staafje is gelast. Volgens de voorman was de pijp al vele jaren in gebruik om gelijktijdig de bedieningsknoppen in te drukken. Hierdoor hield de bediener een hand vrij om handelingen aan de machine te kunnen uitvoeren. De voorman verklaarde geen moeite te hebben gehad met het gebruik van de pijp. Het werkte immers wel lekker voor degene die aan de machine werkte.

 

De veiligheidsvoorziening, de tweehandenbediening, kon dus worden overbrugd. En de aanwezige voorman had daar niet eens zoveel moeite mee. De Arbeidsinspectie hoorde de werknemer enige dagen later, die verklaarde wat en hoe het mis was gegaan en waardoor hij bekneld was geraakt. Hij zou hebben staan ‘suffen’. Hij had de tweehandenbediening overbrugd met de metalen pijp en zijn vrije hand tussen het onder- en bovenblok gelegd. Op het moment dat de blokken sloten, zaten zijn vingers ertussen. Helaas had zijn onoplettendheid tot gevolg dat aan zijn linkerhand alleen de duim nog aan de hand zat. Hij wist niet meer waarom hij onoplettend was geweest, maar de herinnering was blijvend.

 

De Arbeidsinspectie maakte tegen de werkgever een boeterapport op op basis van artikel 8 lid 4 van de Arbowet. De werkgever had onvoldoende maatregelen getroffen om de arbeidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Bovendien werd het overbruggen van de tweehandenbediening in de dagelijkse praktijk gedoogd. Het Boetebureau van de Arbeidsinspectie legde de werkgever een boete op van € 5500, -.

 

Reageer op dit artikel