artikel

Zorgplicht is meer dan wet alleen

Wetgeving

De precieze gevolgen worden uit het proces-verbaal van de zitting niet duidelijk, wel dat de kantonrechter in maart 2006 de vordering heeft toegekend. De werkgever gaat in beroep. Hij vindt dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Het ongeval is gebeurd doordat de werknemer in een loods met de lepels van de heftruck nogal laag over de grond heeft gereden en toen is gebotst op een randje of waterkering van 10 cm hoog.
Het gerechtshof stelt vast dat de kern van het geschil de vraag is of de werkgever aan zijn zorgplicht (art. 7:658 BW) heeft voldaan. Van een werkgever kan in beginsel niet het onmogelijke worden verwacht in het nakomen van zijn zorgplicht. Maar van een werkgever mag meer worden geeist bij het treffen van voorzorgsmaatregelen dan hier het geval was. Op heftrucks als die waarmee het ongeval is gebeurd, was sinds december 1998 een veiligheidsgordel verplicht. Deze heftruck is van het bouwjaar 1998, maar werd afgeleverd voordat de gordelplicht was ingevoerd.
Toch had de werkgever als aanvullende veiligheidsmaatregel in deze vorkheftruck een gordel moeten aanbrengen. Er waren kennelijk redenen om de gordelplicht wettelijk in te voeren. Van een werkgever mag dan verwacht worden dat hij zijn bedrijfsmiddelen naar de nieuwe inzichten inricht. Zeker als het aanbrengen van een veiligheidsgordel geen ingrijpende maatregel is en de kosten ervan betrekkelijk gering zijn. Het hof is, evenals de kantonrechter, van oordeel dat het minder relevant is dat de reden voor de gordelplicht ligt in het voorkomen van letsel bij kantelen van de heftruck.
De essentie is dat het gaat om een middel dat beoogt letsel bij ongevallen te voorkomen. Het hof vindt dan ook dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat de Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat er geen overtreding van de Arbowet heeft plaatsgevonden, doet daar niet aan af. Om te voldoen aan de zorgplicht van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek is enkel het naleven van wettelijke voorschriften niet voldoende. Het beroep wordt verworpen.

 

Reageer op dit artikel