artikel

Beschikbaar maken veiligheidsschoenen

Wetgeving

De werkgever moet persoonlijke beschermingsmiddelen en daarmee ook veiligheidsschoeisel in voldoende mate gratis beschikbaar stellen. Naast de verstrekking zijn vervanging en onderhoud ook voor rekening van de werkgever.

 

Achtergrond:

 

Bij een middelgroot bedrijf in de metaalsector ontstond een verschil van mening tussen de ondernemingsraad en directie over de verstrekking van veiligheidsschoeisel. De ondernemingsraad diende een verzoek om wetstoepassing in bij de Arbeidsinspectie. Het districtshoofd eiste daarop in bepaalde afdelingen gratis verstrekking van veiligheidsschoenen en -laarzen (art. 173a VBF). Het bedrijf diende daartegen een bezwaarschrift in dat zich richtte tegen het aspect van de gratis verstrekking. Het bedrijf wilde de werknemers twee derde van de kosten laten betalen, ervan uitgaande dat het schoeisel ook prive gebruikt wordt.

 

De Commissie bezwaarschriften van de Arboraad acht de geeiste beschermingsmiddelen noodzakelijk gezien het gevaar en de wettelijke voorschriften. Bestaande regelingen, afspraken, gebruiken of praktijk doen daaraan niet af. De werknemers zijn op grond van de Arbowet (art. 12, onder b) verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen na gebruik op de daarvoor bestemde plaats op te bergen en de werkgever blijft eigenaar van deze middelen. De bezwaren verband houdende met eventueel prive-gebruik zijn daarom ongegrond. Het bedrijf trekt hierop het bezwaarschrift in.

Reageer op dit artikel