artikel

Arbeidsinspectie maakt melden makkelijker

Wetgeving

De website is vernieuwd. In een oogopslag is duidelijk hoe men melding kan maken van meldingsplichtige arbeidsongevallen en waar de werknemer terecht kan met klachten over de arbeidsomstandigheden.

 

Gegevens per bedrijfstak gerangschikt

Ook is de informatie nu overzichtelijker gerangschikt. Zo zijn alle gegevens over een bepaalde bedrijfstak samengebracht. Verder zijn op de site bijvoorbeeld de regels te vinden voor het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Het is ook mogelijk om een abonnenment te nemen op het nieuws van de Arbeidsinspectie via rss-feeds.

 

Koppeling aan andere inspectiediensten

De site van de Arbeidsinspectie is gekoppeld aan die van andere inspectiediensten. Hierdoor is het gemakkelijker uit te zoeken welke dienst een onderwerp onder de hoede heeft. Het adres is niet veranderd: www.arbeidsinspectie.nl

 

Lees hier het interview uit Arbo nr. 9 – 2009 met Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden bij de Arbeidsinspectie.

Reageer op dit artikel