artikel

Arbeidsinspectie wil EU-aanpak gascontainers

Wetgeving

Personeel vaak onvoldoende beschermd

Eerder dit jaar constateerde de Arbeidsinspectie dat bedrijven waar veel gewerkt wordt met gegaste containers, zoals in de Rotterdamse haven en bij groothandels, het personeel vaak onvoldoende beschermd is tegen het inademen van gevaarlijke stoffen. De inspectiedienst kondigde toen aan hierover dit najaar een bijeenkomst te organiseren met Arbeidsinspecties uit andere lidstaten van de Europese Unie. Deze bijeenkomst vindt donderdag en vrijdag in Den Haag plaats.

 

Containers worden voor transport vaak gevuld met gas, onder meer om de houdbaarheid te bevorderen en te voorkomen dat insecten uit Azie en Afrika hier belanden. Als mensen bij het openen van de containers deze stoffen binnenkrijgen kunnen de gevolgen voor de gezondheid ernstig zijn. Zo kan het zenuwstelsel aangetast worden.

 

Volgens een woordvoerster van de Arbeidsinspectie zijn arbeidsongevallen met gegaste containers lastig vast te stellen. Sinds 2007 zijn in totaal zes incidenten bekend bij de dienst.

Reageer op dit artikel