artikel

Gemeente schuldig aan dood brandweerduiker

Wetgeving

De 35-jarige brandweerman verongelukte op 13 juli 2001 bij een duikoefening van de brandweer. De duiker kwam tijdens de oefening in de problemen. Collega’s schoten hem te hulp, maar trokken elkaar in het donkere water omhoog in de overtuiging dat ze de drenkeling hadden. De duiker werd gevonden nadat hij minstens acht minuten zonder zuurstof onder water had gelegen. Hij overleed enkele dagen later in een ziekenhuis.

 

De rechtbank oordeelde dat de gemeente Utrecht als werkgever strafbaar is. Volgens de gemeente was het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk, omdat een gemeente, op grond van het Pikmeer-arrest, strafrechtelijk immuun is. De rechter stelde in zijn vonnis dat het maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn als de strafrechtelijke immuniteit van een gemeentelijke overheid dit stelsel zou kunnen doorkruisen.

 

De rechtbank verwijt de gemeente dat zij als werkgever heeft gehandeld in strijd met het artikel 32 van de Arbowet ’98. Volgens dit artikel is het de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet als daardoor, naar zij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een werknemer ontstaat of te verwachten is. Dit omdat niet voldaan was aan de artikelen 3, 5, 8 en 16 lid 10 van de Arbowet.

 

De gemeente wordt onder meer verweten dat zij een onervaren brandweerduiker een te zware oefening heeft laten doen en dat in de opleiding te weinig aandacht is besteed aan zelfredding. Bovendien werden brandweerduikers niet verplicht om te oefenen met noodsituaties waardoor de reddingspogingen hectisch verliepen.

 

De rechtbank achtte dood door schuld bewezen. De opgelegde geldboete is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Volgens de rechtbank wordt door het opleggen van de straf “aan de samenleving gedemonstreerd dat de overheid niet vrijuit gaat als zij een ernstig strafbaar feit heeft begaan”‘. Ook vindt de rechtbank dat van de straf een generaal preventieve werking moet uitgaan naar andere gemeenten.

Reageer op dit artikel