artikel

Hoe moet het verder met de arbocatalogi?

Wetgeving

Alweer staan werkgevers en bonden lijnrecht tegenover elkaar – dit keer in het SER-beraad over de arbocatalogi. De FNV is weggelopen van de onderhandelingstafel en ook het CNV is verontwaardigd. Volgens de bond veranderde de werkgevers opeens van koers. ‘Ze zien nu het liefst dat alle beleidsregels al op 1 januari 2010 worden geschrapt.’

Ja, zegt Mario van Mierlo van MKB Nederland. ‘Inderdaad willen we die beleidsregels op 1 januari van tafel. Maar nee: dat is geen koerswijziging. Toen de nieuwe Arbowet werd voorbereid, in 2006, zat dit al in de planning. Het feit dat de minister nu heeft besloten om de afschaffing een half jaar uit te stellen, is voor geen aanleiding om van ons oorspronkelijke idee af te stappen.’

Maatwerk
Goed, dit klinkt inderdaad niet als een koerswijziging – het klinkt eerder erg rigide. Waarom kunnen de werkgevers dat extra half jaartje niet wachten? ‘Om twee redenen’, zegt Van Mierlo. ‘Ten eerste zijn veel van die beleidsregels niet aangepast aan de laatste stand van de techniek en dus ze vaak verouderd. Ten tweede willen we werkgevers stimuleren om de arbeidsomstandigheden te regelen op brancheniveau. En het afschaffen van de beleidsregels kan daaraan bijdragen. Als je algemene regels schrapt, bied je mensen de ruimte om met maatwerk te komen.’

Wetgeving
Maar volgens Van Mierlo liep het overleg niet vast op de precieze datum van afschaffing. De kern van het meningsverschil zit hem in iets anders. ‘De FNV wil dat de beleidsregels worden omgezet in wetgeving. Wij zeggen: die operaties hebben we al achter de rug. Medio 2006 is het overgrote deel van die regels opgenomen in de Arbowet. De rest moet volgens ons gewoon worden afgeschaft.’

FNV
Wim van Veelen van de vakcentrale FNV ziet dat anders. ‘Werkgevers en werknemers hebben in het SER-advies van 2005 een duidelijke afspraak gemaakt. We zouden de beleidsregels napluizen op concrete, handhaafbare doelvoorschriften. Die zouden vervolgens worden opgenomen in de wet. ’

Beenruimte
Volgens hem is dat nog niet gebeurd. Althans niet structureel. ‘Er staat bijvoorbeeld wel in de wet dat de werkgever maatregelen moet nemen bij valgevaar van meer dan 2,5 meter. Maar talloze andere bruikbare normen moeten nog worden overgezet. Hoeveel vierkante centimeter beenruimte heb jij nodig onder je bureau? Wat is de minimale hoeveel licht in je kantoor? Het staat allemaal al in de beleidsregels – maar nog niet in de wet.’

Doelvoorschriften
Maar druisen Van Veelens plannen niet in tegen de filosofie van de Arbowet? Daarin staat toch dat dit soort middelvoorschriften moeten worden vastgelegd in arbocatalogi? ‘Inderdaad, zegt Van Veelen, ‘maar grenswaarden zijn geen middelvoorschriften, het zijn doelvoorschriften. Dat hebben we duidelijk afgesproken in het SER-advies van 2005. En met reden: die grenswaarden zijn wetenschappelijk vastgesteld, die gelden voor alle werknemers. Dus is het heel onhandig om ze in iedere arbocatalogus weer afzonderlijk te moeten vastleggen.’

50 km
Van Veelen snapt niet waarom de werkgevers zo’n moeite hebben met wettelijke grenswaarden. ‘Ze wilden toch een heldere, concrete arbowet? Wat is duidelijker dan zo’n pakket grenswaarden? Vergelijk het met de regels in het verkeer: jij weet precies hoe hard je mag rijden in de bebouwde kom. Ga je daar overheen, krijg je een boete. Duidelijk.’

Vervolg
Hoe gaat het nu verder? ‘Vanmiddag hebben we weer een overleg’, zegt Van Veelen. ‘Maar je hoeft niet bang te zijn dat je stukje dan al achterhaald is, want ik denk niet dat we er op zo’n korte termijn al uitkomen.’
Van Mierlo houdt goede hoop. ‘De FNV stuurt ons een lijst met beleidsregels die men in ieder geval gehandhaafd wil zien. Daarna gaan we weer met elkaar rond de tafel. Dan zit er ook een vertegenwoordiger van het ministerie bij. Hopelijk kan die de werknemers nog eens uitleggen hoe de wetgeving precies is bedoeld.’

SER-advies Evaluatie Arbowet 1998 (de passage waar Wim van Veelen op doelt, staat op p. 42)

Reageer op dit artikel