artikel

Arbeidsinspectie stuurt asbestmeldingen door

Wetgeving

Digitale melding

De Arbeidsinspectie heeft deze faciliteit samen met de gemeente Enschede ontwikkeld. Om een gebouw te slopen is een vergunning van de gemeente nodig. Een belangrijke voorwaarde is het verwijderen van asbest. Dit moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf, dat aan de Arbeidsinspectie meldt wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Hierdoor kan zij een controle op de veiligheid uitvoeren als zij dat nodig vindt. Deze melding vindt steeds vaker digitaal plaats.

Tot voor kort werd de melding niet doorgegeven aan de gemeente, die controleert of de vergunninghouder zich houdt aan de voorwaarden van de sloopvergunning. Daardoor kwamen controleurs van de gemeente regelmatig te laat, omdat zij niet wisten wanneer de werkzaamheden begonnen en het slopen maar een of enkele dagen duurde.

Koppeling bestanden
Door de koppeling van de bestanden hebben de Arbeidsinspectie en gemeenten nu betere informatie. De Arbeidsinspectie verstuurt de meldingen dagelijks via de mail. De gemeente kan vervolgens bekijken of er een asbestsanering in haar rayon plaatsvindt, of hiervoor een sloopvergunning is verleend en wanneer controle nodig is.

De Arbeidsinspectie hanteert een meldingstermijn van twee dagen. Zij geeft de meldingen automatisch en op gelijke wijze aan de verschillende toezichthouders door. Eind juni heeft de Arbeidsinspectie een brief naar alle gemeenten gestuurd of ze belangstelling voor deze mogelijkheid hadden. Inmiddels maken 200 gemeenten er gebruik van.

 

Reageer op dit artikel