artikel

Een klein gaatje met grote gevolgen

Wetgeving

Volgens het onderzoek was de bunker van de machine tijdens het ongeval gevuld met ongeveer 1500 kilo pootaardappelen. Die bunker werd omhooggehouden door hydraulische cilinders. Om bij problemen met de hydraulica ervoor te zorgen dat de bunker op hoogte bleef, was de machine voorzien van veiligheidsstangen. Maar die waren niet aangebracht.

 

Omdat de monteur een sensor wilde verplaatsen, had hij de as gedemonteerd en per ongeluk een gaatje in de hydraulische cilinder geboord, waardoor de olie eruit spoot. Doordat de veiligheidsstangen niet waren geplaatst, is de bunker vanwege dit drukverlies naar beneden gekomen en raakte de monteur dodelijk bekneld. De weduwe vordert schadevergoeding, omdat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

 

De kantonrechter overweegt dat de werkgever niet aansprakelijk is als hij aantoont dat hij zijn zorgplicht op basis van art. 7:658 BW is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het enkele oordeel van de Arbeidsinspectie dat bepalingen van de Arbowet niet in acht zijn genomen, betekent nog niet dat de werkgever tekortgeschoten is in zijn zorgplicht.

 

Het is niet van belang, zoals de werkgever heeft aangevoerd, dat de werknemer mogelijk van zijn opdracht is afgeweken. De veiligheidsstangen hadden sowieso geplaatst moeten worden, ook als de werknemer geen gaatje had geboord. Wat wel telt is dat er bij het bedrijf regelmatig toolboxmeetings werden gehouden. Een had de monteur drie maanden voor het ongeval zelf gehouden. Daarin had hij er nog op gewezen dat cilinders van dumpers en keepbakken veilig gesteld moesten worden met steunen die in de werkplaats voorradig waren. De werknemer was bovendien een ervaren man en in het bezit van een veiligheidscertificaat.

 

Daarom is de werkgever niet tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Hij mocht ervan uitgaan dat de werknemer zelf de voorgeschreven veiligheidsstangen zou plaatsen, zeker nu hij anderen op het belang daarvan had gewezen. De vordering wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel