artikel

FNV: arbocatalogi onontbeerlijk in transportmiddelensector

Wetgeving

“De nieuwste controle van de Arbeidsinspectie laat zien dat onze oplossingen voor de bedrijven niet meer vrijblijvend kunnen zijn,” zegt Jan Verhoeven, bestuurder van FNV Bondgenoten.

 

Regels vaak overtreden

De Arbeidsinspectie (AI) controleerde zo’n 500 van de in totaal 700 bedrijven, zoals carrosseriebedrijven, (vracht)autofabrikanten en toeleveranciers voor onderdelen. Scheepswerven zijn buiten deze controle gebleven, maar zijn kort geleden apart onderzocht. De AI oordeelde dat tweederde van de bedrijven de regels voor veiligheid en gezondheid overtrad. Vooral de machineveiligheid en de instructie aan werknemers schieten tekort. Drie jaar eerder werd ook al gecontroleerd, maar de AI ziet nauwelijks verbetering en stelt primair de werkgevers hiervoor verantwoordelijk. 

 

Arbocatalogus onbekend

Maar ook over de initiatieven van de werkgevers- en werknemersorganisaties om de arbeidsomstandigheden te verbeteren is de AI kritisch. Bij de controles werd vastgesteld dat slechts een klein deel van de bedrijven bekend is met en gebruikmaakt van de hulpmiddelen die de sociale partners voor deze sector hebben ontwikkeld.

 

FNV Bondgenoten ontwikkelt al enkele jaren samen met de werkgeversorganisaties oplossingen voor de transportmiddelensector voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Sinds de herziening van de arbowet gebeurt dat in de vorm van arbocatalogi. Binnenkort verschijnt in de metaalindustrie en de metaalbewerking – waar de transportmiddelensector grotendeels onder valt – een arbocatalogus voor machineveiligheid. Tot nu toe waren de bedrijven niet verplicht om van de oplossingen gebruik te maken.

Reageer op dit artikel