artikel

PvdA wil versterking Arbeidsinspectie

Wetgeving

Tweede Kamerlid Hans Spekman van de regeringspartij vindt dat er honderd inspecteurs bij moeten komen bovenop de ongeveer 270 huidige werknemers. Ook moeten de boetes voor foute werkgevers omhoog.

Spekman kondigde dinsdag aan daartoe deze week voorstellen te doen in de Kamer tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken. Volgens de PvdA’er is ongeveer 5 miljoen euro nodig voor de uitbreiding van de Arbeidsinspectie. Coalitiegenoot Eddie van Hijum van het CDA zei het voorstel van de PvdA serieus te bekijken, maar hij vraagt zich af waar Spekman het geld voor de extra inspecteurs vandaan haalt.

Verder heeft Spekman in november met de SP al eens gepleit voor een cao-politie die controleert of werkgevers de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naleven. CDA voelt daar weinig voor. Van Hijum stelt dat het controleren op naleving van cao’s een zaak is van werkgevers en vakbonden, omdat zij de collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten.

Flink gesjoemeld

De uitzendbranche heeft al een cao-politie. Dat verdient volgens Spekman navolging, vooral in sectoren voor de schoonmaak en tuinbouw, om de Arbeidsinspectie te versterken. Volgens hem wordt er flink gesjoemeld in deze sectoren, zodat werknemers te weinig betaald krijgen of in slechte omstandigheden hun werk moeten doen.

CAO-politie

Volgens Spekman houden werkgevers het instellen van een cao-politie in veel sectoren nog tegen. Hij vindt dat vreemd, omdat eerlijke werkgevers benadeeld worden ten opzichte van foute concurrenten. Die hebben lagere (loon-)kosten door de onderbetaling. Als de sociale partners er niet uit komen, wil de PvdA’er dat de overheid het voortouw neemt in de controle van de cao’s. ,,De tijd van de lieve vrede is voorbij.”

Reageer op dit artikel