artikel

Werkgever niet aansprakelijk voor dodelijk ongeval

Wetgeving

Geen veiligheidsstangen

De werkgever heeft van de Arbeidsinspectie een boete van ruim 10.000 Euro gekregen wegens overtreding van artikel 7.5 Arbobesluit. Volgens het onderzoek was de bunker van de machine tijdens het ongeval gevuld met ongeveer 1500 kilo pootaardappelen. Die bunker werd omhoog gehouden door hydraulische cilinders. Om bij problemen met de hydraulica te zorgen dat de bunker op hoogte bleef, was de machine voorzien van veiligheidsstangen maar die waren niet aangebracht. Na het demonteren van een as heeft de monteur, omdat hij een sensor wilde verplaatsen, per ongeluk een gaatje geboord in de hydraulische cilinder waardoor de olie eruit is gespoten. Door dit drukverlies is de bunker, omdat de veiligheidsstangen niet waren geplaatst, naar beneden gekomen. Daardoor is de monteur bekneld geraakt met fataal gevolg.

 

Zorgplicht

De weduwe vordert schadevergoeding omdat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De kantonrechter overweegt dat de werkgever niet aansprakelijk is als hij aantoont dat hij zijn zorgplicht op basis van art. 7:658 BW is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

 

Het gaat daarbij niet om een absolute waarborg voor bescherming tegen gevaar. De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Daarbij zijn de bepalingen van Arbowet mede van belang voor de omkadering van die zorgplicht. Het enkele oordeel van de Arbeidsinspectie dat dergelijke bepalingen niet in acht zijn genomen, betekent nog niet dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Het is niet van belang, zoals de werkgever heeft aangevoerd, dat de werknemer mogelijk van zijn opdracht is afgeweken. De veiligheidstangen hadden sowieso geplaatst moeten worden, ook als de werknemer geen gaatje had geboord.

 

Toolboxmeeting

Bij het bedrijf werden regelmatig toolboxmeetings gehouden. In de meeting die drie maanden voor het ongeval werd gehouden door de betrokken werknemer zelf heeft hij nog gewezen op het veilig stellen van cilinders van dumpers en keepbakken met steunen die in de werkplaats voorradig waren. De werknemer was bovendien een ervaren man in het bezit van een veiligheidscertificaat. Daarom is de werkgever niet tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Hij mocht er van uitgaan dat de werknemer zelf de voorgeschreven veiligheidsstangen zou plaatsen, zeker nu hij anderen op het belang daarvan had gewezen. De vordering wordt afgewezen.

(Kantonrechter Terneuzen, 4 november 2009, LJN: BK2881)

Reageer op dit artikel