artikel

Onveilig arbeidsmiddel!

Wetgeving

De leuning raakt los van het frame en de werknemer valt met leuning en al ruim zes meter naar beneden. Hij wordt ter observatie of behandeling opgenomen in een ziekenhuis.

De minister van SZW legt een boete op van 5.400 euro wegens ondeugdelijke constructie van het arbeidsmiddel (art. 7.4, tweede lid Arbobesluit). Na bezwaar is de boete met de helft verminderd.

 

Beroep is vergeefs en de werkgever tekent hoger beroep aan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij voert aan dat hij niet de feitelijke werkgever is, omdat het hier gaat om een ingeleende arbeidskracht. Maar de Afdeling stelt dat de hoofdregel van de Arbowet is dat niet het uitzendbureau de werkgever is, maar degene die de uitzendkracht inleent. De werkgever heeft verder aangevoerd dat hij niet in strijd met de veiligheidsvoorschriften heeft gehandeld. Het personeel heeft immers de aanwijzingen van de montagesticker op de steiger opgevolgd. Daar stond op dat het frame aan de buitenkant van de steiger kon worden vastgezet.

 

Bij tegenstrijdigheid tussen deze sticker en een verwijzing naar een eventueel andersluidende (niet-bijgevoegde) gebruiksaanwijzing van de fabrikant, zou volgens de werkgever de aanwijzing op de sticker moeten prevaleren. Maar uit de sticker kan niet ondubbelzinnig worden afgeleid dat het leuningframe aan de buitenkant van de steiger moet worden bevestigd. In de gebruiksvoorschriften staat klip en klaar dat het frame aan de binnenkant van de steiger moet worden vastgezet. Bovendien hebben de betrokken medewerkers direct na het ongeval verklaard dat de leuning verkeerd was gemonteerd.

 

Evenals de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de minister daarom terecht heeft geconcludeerd dat de steiger in strijd met artikel 7.4, tweede lid, Arbobesluit niet deugdelijk geconstrueerd was en dat de werkgever, die de verplichting heeft tot naleving van dit artikel, die bepaling heeft overtreden. Daarom is de boete terecht opgelegd. Het hoger beroep wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel